Studenti hodnotili kvalitu výuky

U příležitosti Dne učitelů se za účasti členů studentské iniciativy Otevřeno setkal při neformální besedě děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa s pedagogy fakulty, kteří byli nejlépe vyhodnoceni ve studentské anketě zaměřené na hodnocení kvality výuky.

Jak během setkání uvedl děkan Miroslav Randa, má hodnocení kvality výuky pro další rozvoj fakulty nezastupitelnou úlohu. Děkan ocenil, že účast zapojených studentů byla přes 24 %, což přesahuje univerzitní průměr. Dominic Jačka z  iniciativy Otevřeno ocenil kladný přístup vedení, zejména děkana Miroslava Randy, k činnosti iniciativy.

Připomněl, že 4. dubna se pod patronací studentské iniciativy Otevřeno uskuteční v budově FPE na Klatovské třídě Noc vzdělávání. V rámci této akce iniciativa Otevřeno připravila cyklus přednášek týkajících se pedagogiky a různých forem vzdělávání.

Galerie


Fakulta pedagogická

PaedDr. Josef KEPKA, CSc.

31.03.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

14

19.07.18


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

152

16.07.18


Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů


Fakulta aplikovaných věd

24

27.06.18