Pedagogická fakulta pořádá konferenci o inkluzivním vzdělávání

V rámci projektu Cesty k inkluzi pořádá katedra pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konferenci na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech. Konat se bude v úterý 17. dubna od 13 do 16 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Příchozí se mohou těšit ně pět odborných příspěvků. Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se například zaměří na inkluzi shora a zdola. Vladimír Foist z Agentury pro sociální začleňování pohovoří o tom, jak poznáme inkluzivní školu. Lenka Felcmanová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání přiblíží dopady reformy v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zváni jsou akademičtí pracovníci, studenti, zástupci projektových partnerských škol a institucí, ale i další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

10. 04. 18


Slavnostní koncert připomněl výročí pedagogické fakulty i Československa

Koncert Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

03. 12. 2018

Prodejní výstava prací studentů Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018