Pedagogická fakulta pořádá konferenci o inkluzivním vzdělávání

V rámci projektu Cesty k inkluzi pořádá katedra pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konferenci na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech. Konat se bude v úterý 17. dubna od 13 do 16 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Příchozí se mohou těšit ně pět odborných příspěvků. Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se například zaměří na inkluzi shora a zdola. Vladimír Foist z Agentury pro sociální začleňování pohovoří o tom, jak poznáme inkluzivní školu. Lenka Felcmanová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání přiblíží dopady reformy v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zváni jsou akademičtí pracovníci, studenti, zástupci projektových partnerských škol a institucí, ale i další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

10.04.18


Fakulta pedagogická pořádá semináře o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

47

19.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

34

18.10.18


Akademici se dozvěděli o on-line vzdělávání i vzájemném učení studentů


Celouniverzitní

44

22.10.18