Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …

Snímky pořídil Václav Čubr ze sdružení Envic, který je zároveň zpracovatelem a přednášejícím studijního programu Krajinná estetika na Univerzitě třetího věku ZČU v Plzni.

Vystavované fotografie jsou poprvé doplněny i krátkými komentáři autora. Věnuje se v nich tematice krajinné estetiky, propojení historie a současnosti i zcela osobním zamyšlením a dojmům z krásné české krajiny.

Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 12. dubna v budově ZČU v Jungmannově ulici 1. Snímky zde budou k vidění až do konce září 2018.

Václav Čubr pochází z Plzně (narozen 1986), ale mnoho volného i pracovního času tráví s fotoaparátem na své milované Šumavě a v Pošumaví. Zásadním životním obdobím, z něhož vychází i jeho současné aktivity, bylo studium oboru krajinářství v šumavském Vimperku.

Pracuje ve sdružení ENVIC, známém například pořádáním plzeňských farmářských trhů, kde se mimo jiné věnuje právě i fotografické a video tvorbě. Např. v projektu Krajiny památné, jenž mapuje zaniklé osady na Šumavě a v Bavorském lese a z nějž jsou snímky k vidění i na výstavě. Příležitostně přispívá do tematických časopisů, dlouhodobě také pořizuje fotografie pro propagaci města Horažďovice nebo turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví.

V roce 2017 začal na Univerzitě třetího věku s přednáškami nově vzniklého čtyřsemestrálního studijního programu Krajinná estetika, který pojednává také o vnímání naší ne/obyčejné krajiny právě tak, jak ji uvidíte i na výstavě Na cestách krajinou …

Galerie


Celouniverzitní

16. 04. 2018


Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

07. 02. 2020

Staňte se dárci krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 01. 2020

Všech deset kateder Fakulty filozofické otevřelo dveře

Studenti Studium Zaměstnanci

Fakulta filozofická

03. 02. 2020