Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …

Snímky pořídil Václav Čubr ze sdružení Envic, který je zároveň zpracovatelem a přednášejícím studijního programu Krajinná estetika na Univerzitě třetího věku ZČU v Plzni.

Vystavované fotografie jsou poprvé doplněny i krátkými komentáři autora. Věnuje se v nich tematice krajinné estetiky, propojení historie a současnosti i zcela osobním zamyšlením a dojmům z krásné české krajiny.

Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 12. dubna v budově ZČU v Jungmannově ulici 1. Snímky zde budou k vidění až do konce září 2018.

Václav Čubr pochází z Plzně (narozen 1986), ale mnoho volného i pracovního času tráví s fotoaparátem na své milované Šumavě a v Pošumaví. Zásadním životním obdobím, z něhož vychází i jeho současné aktivity, bylo studium oboru krajinářství v šumavském Vimperku.

Pracuje ve sdružení ENVIC, známém například pořádáním plzeňských farmářských trhů, kde se mimo jiné věnuje právě i fotografické a video tvorbě. Např. v projektu Krajiny památné, jenž mapuje zaniklé osady na Šumavě a v Bavorském lese a z nějž jsou snímky k vidění i na výstavě. Příležitostně přispívá do tematických časopisů, dlouhodobě také pořizuje fotografie pro propagaci města Horažďovice nebo turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví.

V roce 2017 začal na Univerzitě třetího věku s přednáškami nově vzniklého čtyřsemestrálního studijního programu Krajinná estetika, který pojednává také o vnímání naší ne/obyčejné krajiny právě tak, jak ji uvidíte i na výstavě Na cestách krajinou …

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

16. 04. 18


Na ZČU se setkali zahraniční vědci z projektu Mobility 3.0

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 12. 2018

Zaměstnanci ZČU se mohou učit prezentačním dovednostem i češtině pro administrativu

Přednáška Seminář Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 12. 2018

Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

05. 12. 2018