Konference se věnovala inkluzivnímu vzdělávání v souvislostech

V úterý 17. dubna se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnila konference projektu Cesty k inkluzi. Jejím tématem bylo Inkluzivní vzdělávání v souvislostech. 

Příspěvky prezentovali přední odborníci na inkluzivní vzdělávání z pedagogických fakult Univerzity Karlovy, Univerzity J. E. Purkyně a Západočeské univerzity, dále z Fakulty humanitních studií UK, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a  Agentury pro sociální začleňování.

Součástí konference byl i výstup studentů Ateliéru dramatické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Účastníci z řad pedagogických pracovníků, akademiků, studentů, zástupců neziskových organizací, laické i odborné veřejnosti měli prostor prodiskutovat otázky (vlastní zkušenosti, příklady dobré praxe, efektivní strategie a možnosti atd.) spojené s prosazováním společného vzdělávání.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

24.04.18


Bakalářkám a diplomkám budou patřit prostory FDULS


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10

22.05.18


Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory


Celouniverzitní

139

11.05.18


Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


Fakulta pedagogická

62

20.05.18