Mladá výzkumnice získala stipendium za přínos pro Český národní registr dárců dřeně

Lucie Houdová z výzkumného centra NTIS získala Stipendium Vladimíra Kozy za přínos pro Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Stipendium převzala z rukou Livie Klausové v pátek 20. dubna v Obecním domě v Praze.
Stipendium Vladimíra Kozy je udělováno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk.

Lucie Houdová jej získala za svůj dlouholetý výzkum, který se zabývá především počítačovým modelováním a návrhem systémů a procesů pro podporu rozhodování v technické praxi, lékařství a medicíně. Tento výzkum probíhá v rámci výzkumného programu VP1: Kybernetické systémy (Fakulta aplikovaných věd) výzkumného centra NTIS.

Téměř devět let se Lucie Houdová se svým týmem, který úspěšně odborně vede pod dohledem docentů Petra Janečka a Daniela Georgieva, zabývá výzkumem a vývojem informačních nástrojů sloužících pro usnadnění činností a procesů v oblasti transplantace krvetvorných buněk. Spolupráce, kterou s ČNRDD navázala již v roce 2009, vyústila o rok později podáním projektu s názvem Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. Na něj později navázal projekt s názvem Optimalizace (ekonomické a časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně. Význačným přínosem obou projektů byly vytvořené metody a nástroje usnadňující a urychlující vyhledávání vhodných dárců.

Lucie Houdová je aktivní také na nadnárodní úrovni. Je členem skupiny IT working group support pro WMDA (World Marrow Donor Association) akreditaci a místopředsedkyní ELIXIR CZ Board (českého uzlu European Life-Science Infrastructure for Biological Information).

Ve svém výzkumu plánuje mladá vědkyně pokračovat i nadále. Spolecně s FN Plzeň se bude podílet na řešení projektu s názvem Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace, který má za cíl sledovat zastoupení jednotlivých polymorfizmů v české populaci a zvolit další možné kritérium pro výběr nejlepšího dárce pro konkrétního pacienta.

Fakulta aplikovaných věd

Jana TURJANICOVÁ

02. 05. 2018


NTC realizovalo mezinárodní workshop o fotoemisi

Konference Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

02. 07. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019

Dětská univerzita Fakulty pedagogické letos rozdávala diplomy dvakrát

Absolventi Další vzdělávání Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 06. 2019