Mladá výzkumnice získala stipendium za přínos pro Český národní registr dárců dřeně

Lucie Houdová z výzkumného centra NTIS získala Stipendium Vladimíra Kozy za přínos pro Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Stipendium převzala z rukou Livie Klausové v pátek 20. dubna v Obecním domě v Praze.
Stipendium Vladimíra Kozy je udělováno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk.

Lucie Houdová jej získala za svůj dlouholetý výzkum, který se zabývá především počítačovým modelováním a návrhem systémů a procesů pro podporu rozhodování v technické praxi, lékařství a medicíně. Tento výzkum probíhá v rámci výzkumného programu VP1: Kybernetické systémy (Fakulta aplikovaných věd) výzkumného centra NTIS.

Téměř devět let se Lucie Houdová se svým týmem, který úspěšně odborně vede pod dohledem docentů Petra Janečka a Daniela Georgieva, zabývá výzkumem a vývojem informačních nástrojů sloužících pro usnadnění činností a procesů v oblasti transplantace krvetvorných buněk. Spolupráce, kterou s ČNRDD navázala již v roce 2009, vyústila o rok později podáním projektu s názvem Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. Na něj později navázal projekt s názvem Optimalizace (ekonomické a časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně. Význačným přínosem obou projektů byly vytvořené metody a nástroje usnadňující a urychlující vyhledávání vhodných dárců.

Lucie Houdová je aktivní také na nadnárodní úrovni. Je členem skupiny IT working group support pro WMDA (World Marrow Donor Association) akreditaci a místopředsedkyní ELIXIR CZ Board (českého uzlu European Life-Science Infrastructure for Biological Information).

Ve svém výzkumu plánuje mladá vědkyně pokračovat i nadále. Spolecně s FN Plzeň se bude podílet na řešení projektu s názvem Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace, který má za cíl sledovat zastoupení jednotlivých polymorfizmů v české populaci a zvolit další možné kritérium pro výběr nejlepšího dárce pro konkrétního pacienta.

Fakulta aplikovaných věd

02. 05. 2018


Kybernetici pomáhají plzeňským dopravním podnikům testovat software na syntézu hlasu

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020