Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory

Ve čtvrtek 10. května v podvečer zaplnily kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni tóny duchovní hudby. Uskutečnil se tu Závěrečný koncert akademického roku 2017/2018.

V podání pěveckého sboru působícího při Hochschule für katholische Kirchenmusik v Regensburgu zazněl žalm Otmara Faulsticha (1938*) Jubelt Jahwe zu pro sóla, sbor, bicí nástroje a varhany a poté Kyrie & Gloria (Missa Choralis) pro sbor a capella od Franze Liszta (1811-1886).
Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU a Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU provedly za doprovodu orchestru katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Consortium musicum, vedeného Vítem Aschenbrennerem, skladbu Antonia Vivaldiho (1678-1741) Gloria in D.

Slavnostní koncert pak skladbou Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791) Te Deum laudamus uzavřely společně sbor Hochschule für katholische Kirchenmusik a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Koncert byl zároveň zahajovacím koncertem Evropského festivalu duchovní hudby Šumava ‑ Bayerischer Wald, který probíhá na různých místech jihozápadočeského regionu a přilehlého Bavorska do konce května.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

11.05.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

242

15.05.18


Celouniverzitní pochod Exodus zamíří tentokrát na Radyni


Zahraniční vztahy

34

09.05.18


Na Fakultě aplikovaných věd proběhla soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

96

10.05.18