Kurzy první pomoci pro zaměstnance mají úspěch. Přibyly nové termíny

Zaměstnanci ZČU se mohou před prázdninami zdarma zúčastnit kurzu první pomoci, během nějž se dozví, jak pomoci člověku, který se nachází v ohrožení života. 

První prakticky zaměřené kurzy, které probíhají pod vedením studentů oboru zdravotnický záchranář, se uskutečnily na přelomu května a června a setkaly se s pozitivním ohlasem účastníků. K původně vypsaným termínům přibyly ještě dva červnové a další se pro velký zájem připravují na září. Podrobnější informace naleznou zájemci na webu Celoživotního a distančního vzdělávání.

Cílem čtyřhodinového setkání je motivovat přítomné k poskytování první pomoci a předat jim znalosti, díky kterým rozpoznají život ohrožující stav, přivolají odbornou pomoc a zvládnou situaci, dokud nepřijede záchranná služba, aniž by poškodili sebe či ostatní. Kapacita kurzu je 15 osob.

Kurzem zaměstnance ZČU provedou studenti oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií, kteří nejen pohovoří o stavech bezprostředního ohrožení života, ale také s přítomnými prakticky procvičí záchranné techniky. Tématy setkání bude například dušení, bezvědomí, náhlá zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace (včetně využití automatizovaného externího defibrilátoru), úrazové i neúrazové urgentní stavy a důraz bude kladen na bezpečnost zachránců a správný postup v situacích, kdy by mohlo jít o zdraví i jim samotným.

Příchozí se zde setkají například se studentkou Annou Štorchovou, která na dubnové XIII. celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů se svým soutěžním příspěvkem na téma výuka první pomoci na vysoké škole obsadila v kategorii bakalářských studijních programů třetí místo. Štorchová zároveň stojí za vznikem projektu Zachraň život na ZČU. Dalším z pětice lektorů je Jiří Svoboda, který ještě se svými dvěma kolegy koncem května bodoval v prestižní soutěži Den první pomoci, kterou každoročně pořádá Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. V klání obsadil druhé místo.

Aktuální termíny:

21. 6. 2018 8.00-12.00, budova CIV, UI 127

27. 6. 2018 8.00-12.00, budova CIV, UI 127

Kurz je možné po domluvě také individuálně uspořádat pro skupinu 10 až 15 osob. Termín a místo konání si zájemci mohou domluvit s Janou Holatovou (jholato@rek.zcu.cz, telefon +420 37763 1901). Seminář se koná v rámci ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni.


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287


Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

06. 06. 18


Studenti Fakulty pedagogické připravili sportovní program pro děti ze základní školy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

06. 12. 2018

Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií byl zvolen Lukáš Štich

Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 12. 2018

Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018