Jak experimentovat v germanistice? Odpověď nabídla mezinárodní konference

Koncem května proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni mezinárodní germanistická konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, jíž se zúčastnilo 130 hostů z celého světa. Připraveno pro ně bylo více než sto přednášek probíhajících v šesti paralelních sekcích.