Jak experimentovat v germanistice? Odpověď nabídla mezinárodní konference

Koncem května proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni mezinárodní germanistická konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, jíž se zúčastnilo 130 hostů z celého světa. Připraveno pro ně bylo více než sto přednášek probíhajících v šesti paralelních sekcích.

Pořádání již tradiční akce Svazu germanistů ČR se letos ujala právě germanistická pracoviště ZČU. V režii katedry německého jazyka Fakulty pedagogické a katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické tak byla připravena čtyřdenní konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, jejíž hlavní část se konala 24. a 25. května v budově NTIS a byla zahájena rektorem ZČU Miroslavem Holečkem.

Do Plzně se na akci sjeli hosté mimo jiné z USA, Polska, Německa, Rakouska, Španělska, Itálie, Ruska, Egypta či Rumunska, kteří se účastnili přednášek věnovaných německé a rakouské literatuře, germanistické lingvistice a didaktice. Konference byla nejen místem mnoha vědeckých debat, ale i prostředím, kde byly navázány četné nové mezinárodní kontakty a samozřejmě i prohloubeny kontakty stávající. Organizátoři nabídli účastníkům i bohatý doprovodný program, jenž zahrnoval nejen slavnostní večeři, prohlídku města a pivovaru Prazdroj, ale i autorské čtení významné rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner a návštěvu Loosových interiérů.

Za velkorysou podporu děkují organizující katedry nejen Západočeské univerzitě v Plzni, ale i zahraničním partnerům, mezi než patří rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), AKTION Česká republika – Rakousko, DAAD, Rakouské kulturní fórum. Velký dík patří rovněž plzeňským firmám Mencl Elektro Engineering, s.r.o. a Megatech Industries Engineering CZ, s.r.o. Během přestávek probíhaly i prezentace řady nakladatelství a organizací zabývajících se německým jazykem a germanistikou. Jednalo se např. o Hueber, Klett, Westermann Verlag, Frank & Timme, Fraus, Tandem, Aktion nebo DAAD.

Organizační tým děkuje hostům konference za mnoho pozitivních ohlasů a již nyní začíná připravovat sborníky s přednesenými příspěvky.

Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

01. 06. 18


International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

05. 12. 2018

Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018