Co skrývá česko-německé pohraničí?

Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje krajiny očima archeologie, tak zní název česko-německé putovní výstavy, která se od 13. června představí v Národopisném muzeu Plzeňska. Jejími autory jsou výzkumníci z Fakulty filozofické ZČU.   

Česko-německé pohraničí prošlo ve druhé polovině 20. století významnými změnami, které silně ovlivnily jeho dnešní podobu. Stopy událostí, které se tu před desítkami let odehrály, jsou ještě v krajině patrné, ale postupně mizí. Výzkumníci ZČU se zaměřili na Tachovsko a mapovali tuto příhraniční oblast s využitím moderních archeologických metod. Výsledkem je mimo jiné výstava, která se věnuje zaniklým obcím, podnikům a pozůstatkům doby železné opony. Ukazuje fotografie i exponáty v podobě archeologických nálezů. Autory výstavy jsou Lukáš Funk, Lucie Galusová, Michal Rak a Lenka Starková.

Výstava se do Plzně přesouvá z Tachova, kde ji v tamním Muzeu Českého lesa mohli návštěvníci vidět už vloni v říjnu. V Plzni bude k vidění do 29. července a její poslední zastávkou bude v září městské muzeum ve Weidenu.

Výstava je výstupem z projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska, jehož nositelem je katedra antropologie Fakulty filozofické ZČU, která na projektu spolupracovala se zaměstnanci katedry archeologie a katedry germanistiky a slavistiky FF. Partnery projektu je Muzeum Českého lesa v Tachově a Stadtmuseum Weiden in den Oberpfalz.

Projekt je financován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika Cíl EÚS 2014-2020 a státního rozpočtu ČR, který realizuje kolektiv pracovníků Západočeské univerzity v Plzni, Muzea Českého lesa v Tachově a Stadtmuseum Weiden.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

07. 06. 2018


Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019

Naučte se pracovat se studenty s různými typy zdravotního postižení

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 11. 2019

Zemřel výtvarník Karel Malich. Jeho dílo znají všechny návštěvy ZČU

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 10. 2019