Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci

8. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů zorganizovali studenti katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU 20. června v areálu univerzitního kampusu.
Zatímco dopolední program zaplnily přednášky pozvaných hostů, odpoledne vystoupili také samotní doktorandi z katedry výpočetní a didaktické techniky. Na konferenci se představili také dva zahraniční hosté: Brian Dorn z University of Nebraska at Omaha (USA) a Shriram Krishnamurthi z Brown University (Rhode Island, USA), který s hosty komunikoval přes Skype. Z českých odborníků přijali pozvání Bořivoj Brdička, Lucie Rohlíková a Ludvík Eger, který pohovořil o výzkumu pomocí oční kamery.

V odpoledních hodinách představili svůj výzkum doktorandi pořádající katedry, tedy Jan Baťko, Zdeněk Lomička a také student Filip Frank, který se svojí diplomovou prací Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích zvítězil v univerzitní SVOČ.

Více informací o konferenci a fotogalerii naleznete na www.isvk.cz.

Návštěva zahraničního experta Briana Dorna na ZČU byla finančně podpořena Fakultou pedagogickou a z projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

26. 06. 2018


Týmu studentské formule už závodní sezóna začala

Spolupráce Studenti

Fakulta strojní

10. 05. 2019

Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

Fakulta pedagogická završila program Erasmus+ 2017-2019 ve Volgogradu

Konference Studenti Studium

Fakulta pedagogická

13. 05. 2019