Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci

8. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů zorganizovali studenti katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU 20. června v areálu univerzitního kampusu.
Zatímco dopolední program zaplnily přednášky pozvaných hostů, odpoledne vystoupili také samotní doktorandi z katedry výpočetní a didaktické techniky. Na konferenci se představili také dva zahraniční hosté: Brian Dorn z University of Nebraska at Omaha (USA) a Shriram Krishnamurthi z Brown University (Rhode Island, USA), který s hosty komunikoval přes Skype. Z českých odborníků přijali pozvání Bořivoj Brdička, Lucie Rohlíková a Ludvík Eger, který pohovořil o výzkumu pomocí oční kamery.

V odpoledních hodinách představili svůj výzkum doktorandi pořádající katedry, tedy Jan Baťko, Zdeněk Lomička a také student Filip Frank, který se svojí diplomovou prací Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích zvítězil v univerzitní SVOČ.

Více informací o konferenci a fotogalerii naleznete na www.isvk.cz.

Návštěva zahraničního experta Briana Dorna na ZČU byla finančně podpořena Fakultou pedagogickou a z projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

26. 06. 2018


Z univerzity bez objížďky. Město otevře zrekonstruovanou křižovatku

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 06. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 07. 2020