Absolventi z B-klubu se scházejí už padesát let

Skupina absolventů z bývalé plzeňské Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty nepřerušila tradici vzájemných setkávání už celé půlstoletí.
B-klub, tak pojmenovali svůj spolek studenti plzeňské techniky, když se sešli 25. listopadu 1968 v restauraci Belveder na tehdejší třídě 1. máje, dnes Klatovské. Při založení jich bylo deset včetně jednoho z jejich pedagogů, profesora Černého z VŠSE. V průběhu dalších let se jejich řady rozšířily i o kolegy z druhé vysoké školy, která tehdy v Plzni působila - Pedagogické fakulty. Po skončení studií se členové B-klubu pravidelně setkávali; nejprve čtyřikrát ročně, což jim vydrželo neuvěřitelných 32 let, od roku 2002 se potkávají jednou za rok. B-klub má doposud okolo třiceti aktivních členů, kteří se těchto setkání pravidelně účastní. V posledních letech se členové spolku neomezují pouze na Plzeň, ale vyrážejí i mimo západočeskou metropoli - třeba na dva dny na Šumavu.

S úctyhodnou tradicí absolventských setkávání přišli 8. června tři členové B-klubu seznámit i rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka: byl mezi nimi současný prezident klubu Miloš Meškán a jeho kolegové ze studií Pavel Jindra a Jiří Pitra. Bývalí studenti si od rektora mimo jiné s radostí vyslechli, že na letošní 2. listopad chystá univerzita již šestý ročník Festivalu absolventů, a shodli se, že B-klub na něm v žádném případě nebude chybět.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

14.06.18


Nové uzávěry silničních tunelů z Fakulty elektrotechnické zajistí větší bezpečnost řidičů


Fakulta elektrotechnická

396

28.06.18


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

69

20.06.18


Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky


Nové technologie - Výzkumné centrum

54

29.06.18