Absolventi z B-klubu se scházejí už padesát let

Skupina absolventů z bývalé plzeňské Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty nepřerušila tradici vzájemných setkávání už celé půlstoletí.
B-klub, tak pojmenovali svůj spolek studenti plzeňské techniky, když se sešli 25. listopadu 1968 v restauraci Belveder na tehdejší třídě 1. máje, dnes Klatovské. Při založení jich bylo deset včetně jednoho z jejich pedagogů, profesora Černého z VŠSE. V průběhu dalších let se jejich řady rozšířily i o kolegy z druhé vysoké školy, která tehdy v Plzni působila - Pedagogické fakulty. Po skončení studií se členové B-klubu pravidelně setkávali; nejprve čtyřikrát ročně, což jim vydrželo neuvěřitelných 32 let, od roku 2002 se potkávají jednou za rok. B-klub má doposud okolo třiceti aktivních členů, kteří se těchto setkání pravidelně účastní. V posledních letech se členové spolku neomezují pouze na Plzeň, ale vyrážejí i mimo západočeskou metropoli - třeba na dva dny na Šumavu.

S úctyhodnou tradicí absolventských setkávání přišli 8. června tři členové B-klubu seznámit i rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka: byl mezi nimi současný prezident klubu Miloš Meškán a jeho kolegové ze studií Pavel Jindra a Jiří Pitra. Bývalí studenti si od rektora mimo jiné s radostí vyslechli, že na letošní 2. listopad chystá univerzita již šestý ročník Festivalu absolventů, a shodli se, že B-klub na něm v žádném případě nebude chybět.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

14. 06. 18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 6. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

12. 11. 2018

Pátý Festival absolventů Západočeské univerzity je minulostí

Absolventi Univerzita

Celouniverzitní

06. 11. 2018

Univerzita zve na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

07. 11. 2018