Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars

Od začátku července se studenti mohou přihlašovat do sportovní reprezentace ZČU Western Stars na akademický rok 2018/2019.

Studenti - sportovci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je ke stažení na stránkách pedagogické fakulty. Zde také najdete Všeobecné podmínky členství, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

Uchazeči o členství ve sportovním programu jsou zařazeni buď do kategorie reprezentant ZČU Western Stars, kdy sportovci reprezentují svoji alma mater na sportovních soutěžích univerzitního typu, nebo do kategorie elitní sportovec ZČU Western Stars, do níž náleží studenti ZČU, kteří jsou sportovními reprezentanty České republiky a jimž chce sportovní program poskytnout možnost čerpat výhody, včetně například asistovaného přístupu k plnění studijních povinností.

Cílem Sportovního programu ZČU Western Stars je totiž mimo jiné vytvářet a zlepšovat podmínky pro kombinaci sportovní přípravy a vysokoškolského studia, zlepšovat postavení sportovců  v univerzitním prostředí, dát jim možnost navazovat na juniorské akademie a umožnit elitním sportovcům pokračovat ve sportovní přípravě v Plzeňském kraji. Členové Sportovního programu ZČU Western Stars mohou reprezentovat ZČU, město Plzeň a Plzeňský kraj v rámci sportovních i společenských akcí, a zvyšovat tak povědomí o ZČU jako moderní evropské univerzitě.

Celouniverzitní

Šárka Stará

02. 07. 2018