Galerie Ladislava Sutnara představuje oceněné absolventské práce

Výběr nejlepších bakalářských a diplomových prací absolventů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara je v centru Plzně k vidění do 18. srpna.
Špička ledovce je tradiční prezentací bakalářských a diplomových prací oceněných Cenou děkana za diplomovou práci a Čestným uznáním děkana v případě bakalářských prací, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování. V prostoru galerie jsou zastoupeny téměř všechny ateliéry.

Návštěvník může letos obdivovat luxusní pánskou kolekci Pavla Dobrovolného, která je pohodlná a praktická a zároveň opěvuje krejčovské řemeslo a doplňky z kvalitních materiálů. Dále je k vidění soubor plakátů s edukačním přesahem na téma Odsun německého obyvatelstva 1945 od Jiřího Císlera či digitální komiks s tématem Továrna na umění, který zpracovávala Lucie Dynterová. Komiks pojala formou hry s nevtíravým prvkem vstupu do světa umění. Bakalářská práce Zdeňky Kudrnové pak monumentálně ztvárňuje japonskou pohádku „Urašima“. Podivuhodné a v závěru nešťastné putování mladého japonského rybáře za štěstím podtrhují obrovité detaily podmořské fauny a flóry. Svou morbiditou umocňují zvláštnost celého příběhu.

Působivé jsou rovněž malby-sochy z polystyrenu od Terezy Liškové z ateliéru malba, na výstavě jsou i šperky od studenta Marka Hrehy, jenž se ve své bakalářské práci zabývá architekturou budovy fakulty s odhalenými technickými prvky. Student si vybral různé detaily a do výsledných broží a objektů je zapracoval.

Všechna díla popisuje fakulta na svém webu.

Návštěva výstavy se pro vás jistě stane příjemným zpestřením letních dní, a zakončit ji můžete v prostředí nově otevřené zahrádky univerzitní kavárny Družba, s níž galerie sousedí.


Fotoreport z vernisáže: Linda Kratochvílová.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

26. 07. 18


Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

29. 11. 2018

Student Fakulty filozofické získal Cenu republiky Peru 2018

Studenti Úspěchy

Fakulta filozofická

30. 11. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018