Výstava o zaniklých obcích Tachovska, kterou připravovali i archeologové ZČU, se stěhuje do Německa

V prostorách nové radnice ve Weidenu bude od 11. září k vidění unikátní česko-německá putovní výstava, na níž spolu s dalšími specialisty pracovali také odborníci z katedry archeologie a katedry antropologie Západočeské univerzity. Weiden bude její poslední zastávka.

Výstava s názvem Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie představuje nejvýznamnější poznatky z výzkumů pohraniční části Tachovska, k nimž archeologové dospěli v posledních deseti letech. Před Weidenem byla k vidění v Plzni a také v Tachově. Její návštěvníci mohou nahlédnout nejen do zákulisí výzkumu krajiny nedestruktivními moderními metodami, ale také se seznámit s výsledky dosaženými standardní metodou takzvaného exkavačního odkryvu, jíž archeologové zkoumali zaniklé obce a jejich zázemí.

To vše na panelech rozdělených do tří tematických celků. Úvodní panely se věnují období studené války a možnostem, jak v unikátní krajině českého pohraničí dokumentovat přímé či nepřímé pozůstatky tohoto období, zbývající dva celky zabírají konkrétní příklady lokalit. Závěrečné panely pak informují o výzkumu výrobních jednotek a výrobních aktivitách v blízkém okolí zaniklých sídel.

Výstavu doprovází expozice archeologických nálezů z lokalit popisovaných na panelech, pocházejících z období od vrcholného středověku po moderní dobu pádu železné opony. Autoři Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk a Lucie Galusová ji vytvořili v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau a uspořádali spolu s Městským muzeem ve Weidenu. Projekt finančně podpořil Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Vernisáž výstavy se ve foyer v prvním patře weidenské radnice uskuteční v pondělí 10. září od 18 hodin. Výstava pak bude až do 21. října přístupná ve všední dny od 8 do 13 hodin, pouze ve čtvrtek od 8 do 12 a poté od 14.30 do 17.30 hodin.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

03. 09. 2018


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Život v karanténě po italsku

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 05. 2020

Kniha Noční lov od studentky Sutnarky je ve finále soutěže Silent Book Contest

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2020