Výstava o zaniklých obcích Tachovska, kterou připravovali i archeologové ZČU, se stěhuje do Německa

V prostorách nové radnice ve Weidenu bude od 11. září k vidění unikátní česko-německá putovní výstava, na níž spolu s dalšími specialisty pracovali také odborníci z katedry archeologie a katedry antropologie Západočeské univerzity. Weiden bude její poslední zastávka.

Výstava s názvem Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie představuje nejvýznamnější poznatky z výzkumů pohraniční části Tachovska, k nimž archeologové dospěli v posledních deseti letech. Před Weidenem byla k vidění v Plzni a také v Tachově. Její návštěvníci mohou nahlédnout nejen do zákulisí výzkumu krajiny nedestruktivními moderními metodami, ale také se seznámit s výsledky dosaženými standardní metodou takzvaného exkavačního odkryvu, jíž archeologové zkoumali zaniklé obce a jejich zázemí.

To vše na panelech rozdělených do tří tematických celků. Úvodní panely se věnují období studené války a možnostem, jak v unikátní krajině českého pohraničí dokumentovat přímé či nepřímé pozůstatky tohoto období, zbývající dva celky zabírají konkrétní příklady lokalit. Závěrečné panely pak informují o výzkumu výrobních jednotek a výrobních aktivitách v blízkém okolí zaniklých sídel.

Výstavu doprovází expozice archeologických nálezů z lokalit popisovaných na panelech, pocházejících z období od vrcholného středověku po moderní dobu pádu železné opony. Autoři Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk a Lucie Galusová ji vytvořili v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau a uspořádali spolu s Městským muzeem ve Weidenu. Projekt finančně podpořil Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Vernisáž výstavy se ve foyer v prvním patře weidenské radnice uskuteční v pondělí 10. září od 18 hodin. Výstava pak bude až do 21. října přístupná ve všední dny od 8 do 13 hodin, pouze ve čtvrtek od 8 do 12 a poté od 14.30 do 17.30 hodin.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

03. 09. 2018


Mezinárodní letní jazyková škola a ArtCamp zvaly na koncert před knihovnou

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

14. 07. 2019

Z italského závodního okruhu přivezli studenti ZČU šesté místo

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta strojní

30. 07. 2019

Fakulta elektrotechnická uspořádala konferenci věnovanou průmyslovému inženýrství

Konference Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

26. 07. 2019