Výstava o zaniklých obcích Tachovska, kterou připravovali i archeologové ZČU, se stěhuje do Německa

V prostorách nové radnice ve Weidenu bude od 11. září k vidění unikátní česko-německá putovní výstava, na níž spolu s dalšími specialisty pracovali také odborníci z katedry archeologie a katedry antropologie Západočeské univerzity. Weiden bude její poslední zastávka.

Výstava s názvem Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie představuje nejvýznamnější poznatky z výzkumů pohraniční části Tachovska, k nimž archeologové dospěli v posledních deseti letech. Před Weidenem byla k vidění v Plzni a také v Tachově. Její návštěvníci mohou nahlédnout nejen do zákulisí výzkumu krajiny nedestruktivními moderními metodami, ale také se seznámit s výsledky dosaženými standardní metodou takzvaného exkavačního odkryvu, jíž archeologové zkoumali zaniklé obce a jejich zázemí.

To vše na panelech rozdělených do tří tematických celků. Úvodní panely se věnují období studené války a možnostem, jak v unikátní krajině českého pohraničí dokumentovat přímé či nepřímé pozůstatky tohoto období, zbývající dva celky zabírají konkrétní příklady lokalit. Závěrečné panely pak informují o výzkumu výrobních jednotek a výrobních aktivitách v blízkém okolí zaniklých sídel.

Výstavu doprovází expozice archeologických nálezů z lokalit popisovaných na panelech, pocházejících z období od vrcholného středověku po moderní dobu pádu železné opony. Autoři Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk a Lucie Galusová ji vytvořili v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau a uspořádali spolu s Městským muzeem ve Weidenu. Projekt finančně podpořil Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Vernisáž výstavy se ve foyer v prvním patře weidenské radnice uskuteční v pondělí 10. září od 18 hodin. Výstava pak bude až do 21. října přístupná ve všední dny od 8 do 13 hodin, pouze ve čtvrtek od 8 do 12 a poté od 14.30 do 17.30 hodin.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

03.09.18


Sutnarka vydala publikaci o české a chicagské Plzni, studenti vytvořili i murál s Masarykem a chotí


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

69

05.09.18


Sportovci ze Západočeské univerzity sbírali během léta úspěchy


Fakulta strojní

10

21.09.18


Po převratu Mnichov. Hudebně literární pořad připomene rok 1938


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

74

14.09.18