Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation

Fakulta elektrotechnická ZČU uzavřela 31. srpna smlouvu o vzájemné spolupráci s jedním z globálních průmyslových lídrů, společností Eaton Corporation.

Důležitý kontrakt má podpořit a dlouhodobě posílit výzkumné i vzdělávací aktivity obou partnerů zejména v oblasti výkonové elektroniky, elektrických pohonů a inteligentních průmyslových systémů s hlavními aplikacemi v dopravní technice a energetice. Západočeskou univerzitu smlouva řadí mezi přední univerzitní partnery společnosti Eaton.

Eaton Corporation stojí o znalosti expertů Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). „Partnerství mezi RICE a Eaton nám umožní vyvinout a uvést na trh zcela nové technologie zejména pro dopravní prostředky nové generace a energetická zařízení s vysokým stupněm vestavěné inteligence. S využitím  znalostí expertů RICE, které jsou především v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů na světové úrovni, bude Eaton schopen v relativně krátké době představit například nové klíčové prvky výzbroje elektromobilů či novou generaci polovodičových ochran pro distribuční sítě,“ uvedl Ramanath Ramakrishnan, CTO a výkonný viceprezident Eaton Corporation.

Smlouva mezi společností Eaton a Západočeskou univerzitou určuje pravidla dlouhodobé spolupráce. Fakultě elektrotechnické přináší nové možnosti v oblasti výzkumu i vzdělávání studentů v pregraduálních a postgraduálních studijních programech. Eaton v Plzni spatřuje kromě moderních laboratoří Fakulty elektrotechnické a jejího unikátního know-how také záruku výchovy kvalitních absolventů a podpis smlouvy proto rovněž přinese příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit a rozvoj Fakulty elektrotechnické. Značnou, ročně vyplácenou částku bude fakulta získávat po dobu pěti let.

Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka k tomu dodal: „Podpis smlouvy se společností Eaton je jedním z důležitých kroků naplnění dlouhodobé strategie Fakulty elektrotechnické. Smlouva je významná tím, že definuje spolupráci jak v oblasti výzkumu, tak ve vzdělávání našich týmů a studentů na všech úrovních studia na fakultě. Získané prostředky a zázemí nám umožní posílit výjimečnost plzeňské elektrotechnické fakulty, nabídnout našim studentům nové stipendijní programy, účast na zajímavých vědeckých i akademických projektech, systematicky investovat do našich studijních programů a dlouhodobě rozvíjet a modernizovat technologické vybavení fakulty. To nám pomůže vychovávat kvalitní absolventy a očekávám i vyšší zájem uchazečů o studium."

RICE je výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické, otevřeno bylo v roce 2016. Úspěšně navazuje na výzkumnou tradici Fakulty elektrotechnické. V jeho laboratořích vznikají technologie, které nacházejí úspěšné uplatnění zejména v dopravní technice, energetice, průmyslových aplikacích, tištěné elektronice, senzorech a smart textiliích.

Eaton Corporation je energetická společnost s obratem 20,4 miliardy amerických dolarů v roce 2015. Poskytuje energetická řešení, která pomáhají zákazníkům efektivně zajišťovat elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii s vyšší účinností, bezpečností a udržitelností. Eaton má asi 97 000 zaměstnanců a zákazníky ve více než 175 zemích. Po celém světě má pět inovačních center, přičemž evropské inovační centrum pro EMEA region sídlí v Roztokách u Prahy. Více informací naleznete na webu společnosti.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

31. 08. 2018