Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation

Fakulta elektrotechnická ZČU uzavřela 31. srpna smlouvu o vzájemné spolupráci s jedním z globálních průmyslových lídrů, společností Eaton Corporation.

Důležitý kontrakt má podpořit a dlouhodobě posílit výzkumné i vzdělávací aktivity obou partnerů zejména v oblasti výkonové elektroniky, elektrických pohonů a inteligentních průmyslových systémů s hlavními aplikacemi v dopravní technice a energetice. Západočeskou univerzitu smlouva řadí mezi přední univerzitní partnery společnosti Eaton.

Eaton Corporation stojí o znalosti expertů Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). „Partnerství mezi RICE a Eaton nám umožní vyvinout a uvést na trh zcela nové technologie zejména pro dopravní prostředky nové generace a energetická zařízení s vysokým stupněm vestavěné inteligence. S využitím  znalostí expertů RICE, které jsou především v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů na světové úrovni, bude Eaton schopen v relativně krátké době představit například nové klíčové prvky výzbroje elektromobilů či novou generaci polovodičových ochran pro distribuční sítě,“ uvedl Ramanath Ramakrishnan, CTO a výkonný viceprezident Eaton Corporation.

Smlouva mezi společností Eaton a Západočeskou univerzitou určuje pravidla dlouhodobé spolupráce. Fakultě elektrotechnické přináší nové možnosti v oblasti výzkumu i vzdělávání studentů v pregraduálních a postgraduálních studijních programech. Eaton v Plzni spatřuje kromě moderních laboratoří Fakulty elektrotechnické a jejího unikátního know-how také záruku výchovy kvalitních absolventů a podpis smlouvy proto rovněž přinese příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit a rozvoj Fakulty elektrotechnické. Značnou, ročně vyplácenou částku bude fakulta získávat po dobu pěti let.

Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka k tomu dodal: „Podpis smlouvy se společností Eaton je jedním z důležitých kroků naplnění dlouhodobé strategie Fakulty elektrotechnické. Smlouva je významná tím, že definuje spolupráci jak v oblasti výzkumu, tak ve vzdělávání našich týmů a studentů na všech úrovních studia na fakultě. Získané prostředky a zázemí nám umožní posílit výjimečnost plzeňské elektrotechnické fakulty, nabídnout našim studentům nové stipendijní programy, účast na zajímavých vědeckých i akademických projektech, systematicky investovat do našich studijních programů a dlouhodobě rozvíjet a modernizovat technologické vybavení fakulty. To nám pomůže vychovávat kvalitní absolventy a očekávám i vyšší zájem uchazečů o studium."

RICE je výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické, otevřeno bylo v roce 2016. Úspěšně navazuje na výzkumnou tradici Fakulty elektrotechnické. V jeho laboratořích vznikají technologie, které nacházejí úspěšné uplatnění zejména v dopravní technice, energetice, průmyslových aplikacích, tištěné elektronice, senzorech a smart textiliích.

Eaton Corporation je energetická společnost s obratem 20,4 miliardy amerických dolarů v roce 2015. Poskytuje energetická řešení, která pomáhají zákazníkům efektivně zajišťovat elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii s vyšší účinností, bezpečností a udržitelností. Eaton má asi 97 000 zaměstnanců a zákazníky ve více než 175 zemích. Po celém světě má pět inovačních center, přičemž evropské inovační centrum pro EMEA region sídlí v Roztokách u Prahy. Více informací naleznete na webu společnosti.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

31. 08. 2018


Studenti Fakulty právnické uspěli v mezinárodní soutěži vědeckých prací

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta právnická

05. 10. 2021

Školení představilo metodu SLE - Scaffolded Language Emergence

Další vzdělávání Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

04. 10. 2021

V BoostUp Night vol.3 zvítězil projekt veterinárních límců

BoostUp Soutěž Studenti

Celouniverzitní

12. 10. 2021

Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol obdrželi mimořádná stipendia

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Celouniverzitní

05. 10. 2021

Tandem nabízí novou aplikaci pro interaktivní prohlídky města

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Centrum výměny mládeže

04. 10. 2021