V Plzni se uskuteční panelová diskuse o humanitním vzdělávání

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zve studenty i veřejnost na panelovou diskusi s názvem „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Uskuteční se 4. října v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42. Mezi řečníky budou Jan Sokol, Marek Hilšer, Václav Moravec, rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a další.

Jaký má dnes význam humanitní vzdělání? Co společnosti přináší absolventi společenskovědních oborů? Konkurují tyto obory disciplínám technickým? Odpovídat na tyto otázky budou hosté panelové diskuse Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti, která se bude konat ve čtvrtek 4. října od 13 do 19 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 a bude určena studentům, a to jak vysokoškolským, tak středoškolským, akademikům i široké veřejnosti. Konferenci připravili studenti katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU. 

V panelové diskusi bude řeč o tom, jaké jsou silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání a jaké problémy mohou vznikat v důsledku opomíjení humanitních oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století.

Já bych si přál, abychom si nekladli otázku, jestli má humanitní vzdělávání nějaký smysl, protože logicky, pokud bychom řekli, že nemá, tak to ukazuje na nevzdělanost toho člověka,“ říká novinář a televizní moderátor PhDr. Václav Moravec, Ph.D. v medailonku k panelové diskusi. Nejen on, ale i další významné osobnosti, budou hosty podzimní panelové diskuse. Jmenovitě prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (vysokoškolský profesor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy), MUDr. Marek Hilšer, Ph.D. (vědec, vysokoškolský pedagog a kandidát na prezidenta ve volbách 2018), RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (ekonom a vysokoškolský pedagog na CERGE-EI) a čelní představitelé a vyučující Západočeské univerzity v Plzni: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (rektor Západočeské univerzity v Plzni), PhDr. David Šanc, Ph.D. (děkan Fakulty filozofické ZČU), doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (vedoucí katedry sociologie FF ZČU), doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (cestovatel a vysokoškolský pedagog Fakulty elektrotechnické ZČU) a PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (vysokoškolský pedagog katedry filozofie FF ZČU a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy)

Přednášející budou reprezentovat konfrontaci teorie s praxí a zprostředkují tak zkušenost s novým pohledem. Jejich hlavní snahou bude nejen objasnění aktuálního postavení humanitních oborů, ale i poskytnutí odpovídající zpětné vazby studentům. Ti budou zastupovat téměř všechny katedry Fakulty filozofické a budou otázkami, připomínkami a argumenty reagovat na příspěvky přednášejících odborníků a akademiků ZČU.

Podrobnosti ke konferenci najdou zájemci zde.

Na konferenci budou navazovat další studentské aktivity. V listopadu se v plzeňském mezigeneračním centru TOTEM uskuteční beseda se šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, v prosinci proběhne v univerzitní kavárně Družba diskuse s ekonomem Tomášem Sedláčkem a v únoru tu bude hostem přední biochemik Martin Fusek.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

24.09.18


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

36

15.10.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí


Fakulta aplikovaných věd

108

18.10.18