Jiří Houška z Fakulty aplikovaných věd získal prestižní ocenění

Vědec zabodoval počítačovými simulacemi pro design nových funkčních materiálů. Podívejte se na jeho medailonek.
Fyzik Jiří Houška z Fakulty aplikovaných věd ZČU je jedním z pěti českých vědců, kteří ve středu 26. září převzali prestižní Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2018. Cenu mu přinesl úspěšný projekt zabývající se pokročilými počítačovými simulacemi pro design nových funkčních materiálů.

Jiří Houška o projektu řekl: "Zabýval se pokročilými počítačovými simulacemi pro design nových funkčních materiálů a cest pro jejich přípravu ve formě tenkých vrstev (nejvýše mikrometry). Materiály by měly vykazovat co nejvíce důležitých vlastností současně, například průhlednost, tvrdost, elektrickou vodivost nebo fotoaktivitu. Úkolem bylo také navrhnout a v experimentální části projektu vyzkoušet takové postupy, které umožní velkoplošnou nízkoteplotní přípravu materiálů za podmínek příznivých pro průmysl. Teoretická část projektu zahrnovala výpočty struktur a vlastností materiálů a modelování růstu tenkých vrstev atom po atomu za různých podmínek. Součástí projektu bylo také modelování výbojového plazmatu, ve kterém se vytváření tenkých vrstev odehrává. Některé modelovací algoritmy byly zřejmě použity úplně poprvé. Výsledky projektu byly publikovány v 8 článcích v klíčových oborových časopisech."

Cena předsedkyně Grantové agentury ČR se uděluje od roku 2003 a během té doby bylo rozdáno celkem 64 ocenění za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu. Takových projektů vloni v České republice skončilo 782, předsednictvo Grantové agentury ČR jich na základě příslušných oborových komisí vybrala pět. 

Kromě Jiřího Houšky získali cenu Alena Volrábová z Národní galerie v Praze za to, že sestavila souhrnný katalog všech známých kreseb Václava Hollara, fyzikální chemik Aleš Panáček z Univerzity Palackého v Olomouci za to, že prokázal, že stříbro může pomoci překonat bakteriální rezistenci, dále biolog Petr Kopáček z Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, který zkoumal fyziologii trávicího aparátu klíšťat s tím, že výsledky v budoucnu mohou napomoci vyrobit přesně cílené prostředky a vakcíny určené na boj proti klíšťatům, a také mladý organický chemik Jakub Švenda z Masarykovy univerzity v Brně, jenž se zasadil o přípravu složité přírodní látky forskolinu a jeho syntetických analogů. 

„Předsednictvo bylo opět postaveno před těžký úkol, protože kvalita projektů se rok od roku zvyšuje a je tedy obtížné vybrat z několika desítek projektů, které byly hodnoceny jako excelentní, ty opravdu nejlepší. Všechny vybrané projekty měly velký ohlas v prestižních vědeckých magazínech a znovu se tak potvrdilo, že česká věda disponuje kvalitními vědeckými osobnostmi,“ uvedla předsedkyně Grantové agentury Alice Valkárová.

Video


Galerie


Jiří Houška je na snímku druhý zprava.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

28. 09. 2018


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Amazing Business School: inovativní cesta tvorby a experimentování s novými business koncepty

Studenti Studium Úspěchy

Fakulta ekonomická

12. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020