Jak podpořit osoby se specifickými potřebami? Konference Dobrá praxe umožní výměnu zkušeností

Informační a poradenské centrum ZČU zve na konferenci Dobrá praxe, která se uskuteční od 17. do 18. října v plzeňské Techmanii. V pondělí 15. října bude jako jedna z prekonferenčních aktivit vysazen v kampusu ZČU strom na památku Olgy Havlové.

Poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností zejména v oblasti podpory osob se specifickými potřebami, a to jak v ve vztahu k jejich vzdělávání, tak uplatnitelnosti na trhu práce, to je cíl konference, která se uskuteční v půlce října v Techmanii. Určena je pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, poradenské a podpůrné pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají.

Témata jsou zaměřena na dobrou praxi, a to jak ve vzdělávání, tak v profesním uplatnění osob se specifickými potřebami. Hovořit se bude o edukaci žáků s poruchami sluchu, vzdělávání dětí s autismem, o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a řadě dalších oblastí. Mezi přednášejícími se objeví čeští i zahraniční lektoři, kteří se danými tématy zabývají v praxi.

Registrační formulář a další informace o akci zájemci naleznou na webových stránkách. Účast na konferenci je bezplatná.

Už v pondělí 15. října v 15 hodin bude v kampusu univerzity vysazen strom, který připomene osobnost Olgy Havlové, zakladatelky Výboru Dobré vůle, která by se letos dožila 85 let. V roce 1993 zasadila Olga Havlová v Olomouci v prostorách dětského centra „lípu dobré vůle“. Strom v areálu Západočeské univerzity bude jedním z 85 po celé České republice, již mají uctít tuto mimořádnou ženu, která nikdy nebyla lhostejná k potřebám lidí jakkoliv znevýhodněných.    

Konference je financována z evropských projektů: ESF Projekt Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287) a Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942).


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 10. 2018


VELVET EFFECT 1989/1990 ze Sutnarky pozve Američany do Československa v době sametové revoluce

Studenti Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 08. 2019

Akademici dostanou okřídlený šíp. Začali spolupracovat s HC Škoda Plzeň

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

20. 08. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií odstartovala výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

10. 09. 2019