Jak podpořit osoby se specifickými potřebami? Konference Dobrá praxe umožní výměnu zkušeností

Informační a poradenské centrum ZČU zve na konferenci Dobrá praxe, která se uskuteční od 17. do 18. října v plzeňské Techmanii. V pondělí 15. října bude jako jedna z prekonferenčních aktivit vysazen v kampusu ZČU strom na památku Olgy Havlové.

Poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností zejména v oblasti podpory osob se specifickými potřebami, a to jak v ve vztahu k jejich vzdělávání, tak uplatnitelnosti na trhu práce, to je cíl konference, která se uskuteční v půlce října v Techmanii. Určena je pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, poradenské a podpůrné pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají.

Témata jsou zaměřena na dobrou praxi, a to jak ve vzdělávání, tak v profesním uplatnění osob se specifickými potřebami. Hovořit se bude o edukaci žáků s poruchami sluchu, vzdělávání dětí s autismem, o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a řadě dalších oblastí. Mezi přednášejícími se objeví čeští i zahraniční lektoři, kteří se danými tématy zabývají v praxi.

Registrační formulář a další informace o akci zájemci naleznou na webových stránkách. Účast na konferenci je bezplatná.

Už v pondělí 15. října v 15 hodin bude v kampusu univerzity vysazen strom, který připomene osobnost Olgy Havlové, zakladatelky Výboru Dobré vůle, která by se letos dožila 85 let. V roce 1993 zasadila Olga Havlová v Olomouci v prostorách dětského centra „lípu dobré vůle“. Strom v areálu Západočeské univerzity bude jedním z 85 po celé České republice, již mají uctít tuto mimořádnou ženu, která nikdy nebyla lhostejná k potřebám lidí jakkoliv znevýhodněných.    

Konference je financována z evropských projektů: ESF Projekt Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287) a Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942).


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 10. 2018


Ústav jazykové přípravy pořádá kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

06. 02. 2020

Němčina je budoucnost... Chceš se zlepšit?

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 02. 2020

Studentka Fakulty právnické poskytla pomoc zraněné ženě

Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

10. 02. 2020