Fakulta pedagogická získala nového partnera

Fakulta pedagogická ZČU uzavřela smlouvu s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV). 

Smlouva se týká vytvoření rámce pro hlubší a těsnější spolupráci obou institucí zejména při vzájemném poskytování lektorů, dále v oblasti analytické a publikační činnosti, při vytváření metodických materiálů a řešení projektů, ale také při vzájemné výměně poznatků a zkušeností a poskytování poradenské pomoci. 

Děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa a ředitelka NIDV Helena Plitzová svými podpisy stvrdili spolupráci a NIDV se stává dalším z významných partnerů Fakulty pedagogické v oblasti profesní podpory pedagogických pracovníků.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

10.10.18


Zaměstnankyně NTC zachránily život manželskému páru


Nové technologie - Výzkumné centrum

528

15.10.18


Západočeská univerzita se při Týdnu vědy a techniky otevře veřejnosti


Celouniverzitní

76

10.10.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18