Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán

Západočeská pobočka české astronomické společnosti připravila i letos ve spolupráci s Fakultou pedagogickou den přednášek a seminářů pod názvem Okna vesmíru dokořán. Uskuteční se v sobotu 10. listopadu na 25. ZŠ v Plzni.
"Jedná se skutečně o exkluzivní astronomický seminář, který je našlapaný výjimečnými osobnostmi," říká Josef Jíra ze Západočeské pobočky České astronomické společnosti o akci, která navazuje na legendární stejnojmenný seriál vysíláný v 80. letech.

Během dne vystoupí řada osobností, které se zasloužily o popularizaci fyziky a astronomie. Budou mezi nimi Michael Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Petr Kulhánek z ČVUT, Pavel Cejnar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nebo Jiří Podolský z téže fakulty. "Profesor Podolský při své minulé přednášce doslova zahrál dokonalé představení, které mělo náboj a šťávu. A to nemluvím o divadelním představení, ale o přednášce z fyziky," neskrývá nadšení Josef Jíra.

Zbývá upozornit, že účast na semináři je omezená. Přihlašování zájemců probíhá do 31. října na webových stránkách České astronomické společnosti. Tam je také zveřejněn kompletní program akce.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

19. 10. 2018


Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019

Za měsíc jsou tu Dny vědy a techniky. Na jejich program láká nový web

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

20. 08. 2019

Západočeská univerzita chce podpořit tvůrce porcelánu a keramiky

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

17. 07. 2019