Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán

Západočeská pobočka české astronomické společnosti připravila i letos ve spolupráci s Fakultou pedagogickou den přednášek a seminářů pod názvem Okna vesmíru dokořán. Uskuteční se v sobotu 10. listopadu na 25. ZŠ v Plzni.
"Jedná se skutečně o exkluzivní astronomický seminář, který je našlapaný výjimečnými osobnostmi," říká Josef Jíra ze Západočeské pobočky České astronomické společnosti o akci, která navazuje na legendární stejnojmenný seriál vysíláný v 80. letech.

Během dne vystoupí řada osobností, které se zasloužily o popularizaci fyziky a astronomie. Budou mezi nimi Michael Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Petr Kulhánek z ČVUT, Pavel Cejnar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nebo Jiří Podolský z téže fakulty. "Profesor Podolský při své minulé přednášce doslova zahrál dokonalé představení, které mělo náboj a šťávu. A to nemluvím o divadelním představení, ale o přednášce z fyziky," neskrývá nadšení Josef Jíra.

Zbývá upozornit, že účast na semináři je omezená. Přihlašování zájemců probíhá do 31. října na webových stránkách České astronomické společnosti. Tam je také zveřejněn kompletní program akce.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

19. 10. 18


Semináře poradí, jak se dají zapojit moderní technologie do výuky

Seminář Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 11. 2018

Univerzita zve na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

07. 11. 2018

Studenti Fakulty aplikovaných věd se setkali v Papírně

Koncert Studenti Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

13. 11. 2018