Studenti diskutovali s manažery pivovarnické skupiny Asahi

Zástupci nejvyššího vedení společností v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku se ve středu 17. října setkali v Univerzitní knihovně na Borech se studenty Západočeské univerzity. Hlavním tématem diskuse byla udržitelná ekonomika.
Slyšet názory na takzvanou cirkulární ekonomiku z úst studentů a podívat se na danou problematiku jejich pohledem, to bylo cílem návštěvy manažerů z evropských společností pivovarnické skupiny Asahi na ZČU. Diskutovat s nimi přišla přibližně třicítka studentů napříč fakultami – z Fakulty pedagogické dokonce dorazila v rámci výuky angličtiny celá skupina pod vedením vyučující Barbory Reynaert. V průběhu diskuse zazněly názory nejen na ekologická témata, ale například také na téma jistoty a bezpečnosti v budoucnu nebo roli sociálních sítí v komunikaci dnešních mladých lidí.

Manažeři pivovarnické skupiny i studenti hodnotili výměnu názorů a vzájemné sdílení rozdílných pohledů na problematiku udržitelné ekonomiky jako velmi přínosné.

Součástí skupiny Asahi je také Plzeňský Prazdroj, s nímž Západočeská univerzita spolupracuje již řadu let. Studenti ZČU se v největším plzeňském pivovaru účastní stáží a speciálních studentských programů, které jim pomáhají se startem kariéry. Plzeňský Prazdroj je také významným partnerem univerzitních akcí, například Běhu s rektorem či Festivalu absolventů. Některé akce, vesměs ty určené studentům, se odehrávají také přímo v areálu Prazdroje - patří mezi ně například festival studentských hudebních skupin Kapeláž a stále oblíbenější Pivo s rektorem, jehož třetího ročníku se letos v říjnu účastnilo přes třináct stovek studentů.Galerie


Fakulta pedagogická

Kamila Kolářová

17. 10. 2018


Studenti vyzývají k zapálení svíčky za Jana Palacha

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta filozofická

09. 01. 2019

Univerzita třetího věku připomíná v Jungmannově ulici trochu jiná výročí

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

21. 12. 2018

International Day přiblížil studium v zahraničí a představil čtyři známé osobnosti

Studenti Studium Univerzita

Zahraniční vztahy

17. 12. 2018