Studenti diskutovali s manažery pivovarnické skupiny Asahi

Zástupci nejvyššího vedení společností v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku se ve středu 17. října setkali v Univerzitní knihovně na Borech se studenty Západočeské univerzity. Hlavním tématem diskuse byla udržitelná ekonomika.
Slyšet názory na takzvanou cirkulární ekonomiku z úst studentů a podívat se na danou problematiku jejich pohledem, to bylo cílem návštěvy manažerů z evropských společností pivovarnické skupiny Asahi na ZČU. Diskutovat s nimi přišla přibližně třicítka studentů napříč fakultami – z Fakulty pedagogické dokonce dorazila v rámci výuky angličtiny celá skupina pod vedením vyučující Barbory Reynaert. V průběhu diskuse zazněly názory nejen na ekologická témata, ale například také na téma jistoty a bezpečnosti v budoucnu nebo roli sociálních sítí v komunikaci dnešních mladých lidí.

Manažeři pivovarnické skupiny i studenti hodnotili výměnu názorů a vzájemné sdílení rozdílných pohledů na problematiku udržitelné ekonomiky jako velmi přínosné.

Součástí skupiny Asahi je také Plzeňský Prazdroj, s nímž Západočeská univerzita spolupracuje již řadu let. Studenti ZČU se v největším plzeňském pivovaru účastní stáží a speciálních studentských programů, které jim pomáhají se startem kariéry. Plzeňský Prazdroj je také významným partnerem univerzitních akcí, například Běhu s rektorem či Festivalu absolventů. Některé akce, vesměs ty určené studentům, se odehrávají také přímo v areálu Prazdroje - patří mezi ně například festival studentských hudebních skupin Kapeláž a stále oblíbenější Pivo s rektorem, jehož třetího ročníku se letos v říjnu účastnilo přes třináct stovek studentů.Galerie


Fakulta pedagogická

Kamila Kolářová

17. 10. 2018


Odborníci z NTC představili své inovativní výsledky ve francouzském Lyonu

Konference Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

24. 07. 2019

Dvě největší letní školy ZČU se rozloučily koncertem

Další vzdělávání Koncert Veřejnost

Celouniverzitní

26. 07. 2019

Výzkumné centrum NTC spolupořádalo prestižní workshop

Konference Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

24. 07. 2019