Na Křivoklátě se už počtvrté sešli kastelologové

Od 5. do 6. října hostil státní hrad Křivoklát již 4. ročník mezinárodní kastelologické konference.

Konference byla věnována památce předního evropského archeologa středověku a kastelologa prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., který byl dlouholetým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a také vedoucím katedry archeologie Západočeské univerzity.

Na setkání zazněly příspěvky jeho bývalých kolegů, přátel a žáků, týkající se archeologie středověku, památkové péče, české a evropské kastelologie. Provázela je dlouhá a podnětná diskuse, která pak pokračovala i při neformálním setkání v dalších prostorách hradu i při prohlídce pivovaru, části opevnění a v neposlední řadě také manského domu, zaniklého při požáru hradu v roce 1422.

Součástí konferenčního jednání byla také již tradiční vzpomínková pobožnost, kterou sloužili pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar, vikářka Růžena Adamová a Hana Tonzarová.

Konferenci uspořádaly v úzké spolupráci Archeologický ústav AV ČR, Praha, katedra archeologie a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav - Správa státního hradu Křivoklát, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražská diecéze Církve československé husitské a Společnost přátel starožitností. Zvláštní poděkování za trvalou podporu této konference patří kastelánovi státního hradu Křivoklát Petru Slabému.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány v časopisu Castellologica bohemica, vydávaném katedrou archeologie Západočeské univerzity.

Galerie


Fakulta filozofická

Josef Hložek

23. 10. 18


Mise družice VZLUSAT-1 trvá 500 dní

Spolupráce Věda Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

06. 11. 2018

Zahraniční i čeští odborníci diskutovali o trendech v podnikání pod záštitou Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Konference Univerzita

Celouniverzitní

16. 11. 2018

Čestný doktorát převzal Karol Hricovini

Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

15. 11. 2018