Na Křivoklátě se už počtvrté sešli kastelologové

Od 5. do 6. října hostil státní hrad Křivoklát již 4. ročník mezinárodní kastelologické konference.

Konference byla věnována památce předního evropského archeologa středověku a kastelologa prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., který byl dlouholetým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a také vedoucím katedry archeologie Západočeské univerzity.

Na setkání zazněly příspěvky jeho bývalých kolegů, přátel a žáků, týkající se archeologie středověku, památkové péče, české a evropské kastelologie. Provázela je dlouhá a podnětná diskuse, která pak pokračovala i při neformálním setkání v dalších prostorách hradu i při prohlídce pivovaru, části opevnění a v neposlední řadě také manského domu, zaniklého při požáru hradu v roce 1422.

Součástí konferenčního jednání byla také již tradiční vzpomínková pobožnost, kterou sloužili pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar, vikářka Růžena Adamová a Hana Tonzarová.

Konferenci uspořádaly v úzké spolupráci Archeologický ústav AV ČR, Praha, katedra archeologie a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav - Správa státního hradu Křivoklát, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražská diecéze Církve československé husitské a Společnost přátel starožitností. Zvláštní poděkování za trvalou podporu této konference patří kastelánovi státního hradu Křivoklát Petru Slabému.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány v časopisu Castellologica bohemica, vydávaném katedrou archeologie Západočeské univerzity.

Galerie


Fakulta filozofická

Josef Hložek

23. 10. 2018


Akademici na bruslích budou letos bojovat o Pohár Jana Palacha

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

12. 08. 2019

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické se úspěšně představili na konferenci MARSS

Konference Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 08. 2019

Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 08. 2019