Na Křivoklátě se už počtvrté sešli kastelologové

Od 5. do 6. října hostil státní hrad Křivoklát již 4. ročník mezinárodní kastelologické konference.

Konference byla věnována památce předního evropského archeologa středověku a kastelologa prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., který byl dlouholetým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a také vedoucím katedry archeologie Západočeské univerzity.

Na setkání zazněly příspěvky jeho bývalých kolegů, přátel a žáků, týkající se archeologie středověku, památkové péče, české a evropské kastelologie. Provázela je dlouhá a podnětná diskuse, která pak pokračovala i při neformálním setkání v dalších prostorách hradu i při prohlídce pivovaru, části opevnění a v neposlední řadě také manského domu, zaniklého při požáru hradu v roce 1422.

Součástí konferenčního jednání byla také již tradiční vzpomínková pobožnost, kterou sloužili pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar, vikářka Růžena Adamová a Hana Tonzarová.

Konferenci uspořádaly v úzké spolupráci Archeologický ústav AV ČR, Praha, katedra archeologie a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav - Správa státního hradu Křivoklát, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražská diecéze Církve československé husitské a Společnost přátel starožitností. Zvláštní poděkování za trvalou podporu této konference patří kastelánovi státního hradu Křivoklát Petru Slabému.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány v časopisu Castellologica bohemica, vydávaném katedrou archeologie Západočeské univerzity.

Galerie


Fakulta filozofická

Josef Hložek

23. 10. 2018


Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Veletrh pracovních příležitostí je letos pouze online

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

29. 05. 2020

Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020