Na hradě Klenová vznikla landartová stezka. Autory jsou studenti sochařství

Od minulého týdne najdete v okolí hradu Klenová umělecká díla studentů, která vznikla pod vedením profesora Jiřího Beránka. Udělejte si čas na podzimní lesní procházku, cestou vás překvapí díla, která splývají a vyrůstají z krajiny. Mapka landartové trasy je k dispozici na pokladně hradu.

„Už není kam, už není kam utéct…, už je vše pokryto betonem, už nejsou stromy, už není dostatek vody, už není kam, už musíme přestat myslet na zisk a začít myslet na zemi a něco jí vrátit, už není kam utéct…,“ těmito slovy rámuje Jiří Beránek soubornou výstavu landartových děl studentů ateliéru Socha a prostor, který vede na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Výstava se rozprostírá v širším prstenci okolí hradu Klenová, kde se stala součástí vznikající landartové stezky. Jednotlivá díla komunikují s místy, pro která vznikla, umocňují sílu i historii zdejší krajiny, její reliéfy i daleké výhledy. Reflektují místo člověka ve světě, na Zemi, jeho majetnický a neudržitelný přístup k jejímu spravování, nerovnováhu mezi základními oblastmi lidského života.

„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulového tvaru, jež jak doufám budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst,“ komentuje své dílo Tůně jako oázy života jeden z tvůrců Vojtěch Jakimiv. Na kostele sv. Felixe, který se nachází na úpatí nedaleko pod hradem, zase dílem Co vidím, už tu není parafrázuje proud času a přítomnost božského principu Eliška Pánková: „Skrze stěny kaple prostupuje svaté, božské duševno v podobě křehkých bobrovek. Kresba je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny.“ Své poselství vnáší i Adam Trbušek, autor Panoptika - králíka pojídajícího člověka na plzeňském sídlišti Lochotín, když pojmenovává své dílo Čas to přírodě vrátit a uvádí: „Mé dílo je nositelem lyrických úvah nad vznikem a zánikem, konstrukcí a destrukcí, zodpovědností a lhostejností.“

Seznam citovaných autorů doplňují jména Petra Filipa, Jakuba Šika a Šimona Beránka. Všechna díla vznikla v rámci mezinárodního projektu Prorůstání – od země k zemi Galerie Klatovy/Klenová, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a bavorských měst Schönsee (prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia) a Vilseck (zastoupeného městskou galerií). „Stěžejní myšlenkou projektu je propojení výtvarných aktivit z české a německé strany v příhraničním prostoru, cílem je pak zintenzivnit a prohloubit přeshraniční spolupráci v oblasti umění. A právě v duchu spolupráce je od začátku roku 2018 projekt realizován,“ představuje projekt ředitelka Galerie Klatovy/Klenová Hana Kristová, a dále uvádí, v jakém kontextu prezentovaná díla vznikala: „V průběhu roku 2018 proběhly na Klenové a v jejím okolí týdenní workshopy, kterých se zúčastnilo 6 studentů FDULS v Plzni. Tvořili zde pod vedením prof. Jiřího Beránka. Studenti měli unikátní možnost pracovat s krajinou v těsném okolí areálu – a vytvořit díla pro landartovou stezku, na které se již nacházejí díla současných českých a zahraničních sochařů. Součástí workshopů byly také přednášky úzce svázané s tématem landartu, jež se staly místem setkání veřejnosti nejen s odborníky, ale i možností pro konfrontaci místních obyvatel s aktuálními proměnami a úpravami krajiny – jejich životního prostoru.“

Na tuto část projektu bude navázáno v roce 2019. V Schönsee proběhne umělecká stáž studentů sochařského ateliéru FDULS v zaniklé vesnici Bügellohe, kde budou za přítomnosti veřejnosti výtvarně reagovat na pozůstatky opuštěné vesnice. Zároveň příští rok proběhne ve městě Vilseck mezinárodní sochařské sympozium za účasti dvou výtvarnic z Bavorska a dvou výtvarnic z Čech, které již tvořily v létě na Klenové. V tomto případě jejich díla doplní městskou mezinárodní uměleckou stezku a začlení se k již stávajícím výtvarným počinům. Celý projekt ukončí v roce 2020 série putovních výstav fotografií studentů ateliéru Užitá fotografie FDULS dokumentujících vzniklá umělecká díla i jednotlivé aktivity.

Foto: Tereza Dudíková

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Zdeňka Kučerová

24. 10. 2018


Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020

Život v karanténě po italsku

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 05. 2020

Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta filozofická

01. 06. 2020