Spolupráce s Jelabužským institutem se úspěšně rozvíjí

V polovině října navštívila Fakultu pedagogickou ředitelka Jelabužského institutu Kazaňské federální univerzity (JI KFU) Jelena Jefimovna Merzon. Jednání se týkala rozšíření vzájemné spolupráce univerzit.

Západočeská univerzita (ZČU) s univerzitou v Kazani spolupracuje na základě bilaterální smlouvy už od loňského září. Ruští studenti navštěvují Fakultu pedagogickou a Fakultu ekonomickou. Studenti ZČU zase letos na jaře absolvovali v Jelabuze měsíční stáže a během prázdninových měsíců navštěvovali tamní letní školy. 

"Při studiu na Jelabužském institutu se naši studenti intenzivně ponoří do praxe ruského jazyka. Studium v Tatarstánu přináší také zkušenost s funkční multikulturní společností, kde jsou zastoupeni Tataři, Rusové a řada jiných národů, různé jazyky a náboženství, což je jistý exotický zážitek," říká vedoucí katedry ruského jazyka Fakulty pedagogické Michaela Pešková. Dodává, že Jelabužský institut je otevřenou a dynamicky se rozvíjející vysokoškolskou institucí, která vzdělává studenty v oborech pedagogických, technických, ekonomických a právnických. Škola podle jejích slov pečuje o každého jednotlivého studenta a organizuje bohatý kulturní program.

Zahraniční studenty podle ní zajímá především způsob vysokoškolské výuky u nás, aktuální stav vědeckého poznání v daných odborech, ICT podpora a technické zázemí. "Chtějí se také naučit základy češtiny. Aktivně se seznamují s českou kulturou a hodně cestují. Zpracovávají zde témata svých kvalifikačních prací,“ popisuje Michaela Pešková.

Spolupráce univerzit probíhá i v oblasti krátkodobých stáží akademických pracovníků, jejichž výsledkem jsou přednášky, společné publikace, konference, výzkum a sdílení zkušeností a zdrojů. Právě například probíhá srovnávací výzkum v oblasti pubescentního čtenářství a v polovině září se na Pedagogické fakultě uskutečnila společná studentská konference nazvaná Současná univerzita jako prostor pro polykulturní vzdělávání.

Říjnové jednání s ředitelkou Jelabužského institutu na Fakultě pedagogické se týkalo prohloubení spolupráce jak v oblasti mobilit, tak v oblasti společného výzkumu. Ten by měl být zaměřen zejména na oborovou didaktiku cizích jazyků a na inkluzivní vzdělávání. "V budoucnu chceme uskutečnit společný srovnávací výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání a publikovat jeho výsledky. Západočeská univerzita, respektive Česká republika, je v této oblasti o něco progresivnější a partneři oceňují naše zkušenosti a know-how. Co se týče oborové didaktiky, plánujeme provést srovnávací výzkum na téma Komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků: postoje studentů učitelství jazykových oborů," popisuje společné záměry vedoucí katedry ruského jazyka Michaela Pešková.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

25. 10. 2018


Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 05. 2020

Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020