Spolupráce s Jelabužským institutem se úspěšně rozvíjí

V polovině října navštívila Fakultu pedagogickou ředitelka Jelabužského institutu Kazaňské federální univerzity (JI KFU) Jelena Jefimovna Merzon. Jednání se týkala rozšíření vzájemné spolupráce univerzit.

Západočeská univerzita (ZČU) s univerzitou v Kazani spolupracuje na základě bilaterální smlouvy už od loňského září. Ruští studenti navštěvují Fakultu pedagogickou a Fakultu ekonomickou. Studenti ZČU zase letos na jaře absolvovali v Jelabuze měsíční stáže a během prázdninových měsíců navštěvovali tamní letní školy. 

"Při studiu na Jelabužském institutu se naši studenti intenzivně ponoří do praxe ruského jazyka. Studium v Tatarstánu přináší také zkušenost s funkční multikulturní společností, kde jsou zastoupeni Tataři, Rusové a řada jiných národů, různé jazyky a náboženství, což je jistý exotický zážitek," říká vedoucí katedry ruského jazyka Fakulty pedagogické Michaela Pešková. Dodává, že Jelabužský institut je otevřenou a dynamicky se rozvíjející vysokoškolskou institucí, která vzdělává studenty v oborech pedagogických, technických, ekonomických a právnických. Škola podle jejích slov pečuje o každého jednotlivého studenta a organizuje bohatý kulturní program.

Zahraniční studenty podle ní zajímá především způsob vysokoškolské výuky u nás, aktuální stav vědeckého poznání v daných odborech, ICT podpora a technické zázemí. "Chtějí se také naučit základy češtiny. Aktivně se seznamují s českou kulturou a hodně cestují. Zpracovávají zde témata svých kvalifikačních prací,“ popisuje Michaela Pešková.

Spolupráce univerzit probíhá i v oblasti krátkodobých stáží akademických pracovníků, jejichž výsledkem jsou přednášky, společné publikace, konference, výzkum a sdílení zkušeností a zdrojů. Právě například probíhá srovnávací výzkum v oblasti pubescentního čtenářství a v polovině září se na Pedagogické fakultě uskutečnila společná studentská konference nazvaná Současná univerzita jako prostor pro polykulturní vzdělávání.

Říjnové jednání s ředitelkou Jelabužského institutu na Fakultě pedagogické se týkalo prohloubení spolupráce jak v oblasti mobilit, tak v oblasti společného výzkumu. Ten by měl být zaměřen zejména na oborovou didaktiku cizích jazyků a na inkluzivní vzdělávání. "V budoucnu chceme uskutečnit společný srovnávací výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání a publikovat jeho výsledky. Západočeská univerzita, respektive Česká republika, je v této oblasti o něco progresivnější a partneři oceňují naše zkušenosti a know-how. Co se týče oborové didaktiky, plánujeme provést srovnávací výzkum na téma Komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků: postoje studentů učitelství jazykových oborů," popisuje společné záměry vedoucí katedry ruského jazyka Michaela Pešková.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

25. 10. 2018


Fakultu právnickou ZČU povede Stanislav Balík

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta právnická

14. 10. 2019

Na Západočeské univerzitě se učí i žáci Církevního gymnázia

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

15. 10. 2019

Na ZČU se otevírá DIGIcentrum

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 10. 2019