Kandidát na rektora Miroslav Holeček se setkal se členy akademické obce

Na konci listopadu bude Akademický senát ZČU volit kandidáta na rektora na funkční období 2019 - 2023. Jediným kandidátem je současný rektor Miroslav Holeček. První beseda s ním proběhla ve středu 24. října.

V prostorách výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd se ve středu 24. října odpoledne sešli členové Akademického senátu ZČU a další zástupci akademické obce, aby vyslechli projev kandidáta na rektora Miroslava Holečka, a mohli mu položit dotazy týkající se směřování Západočeské univerzity. Tématy první besedy byla strategie rozvoje univerzity a zásady tvorby rozpočtu a financování univerzity. 

Přesně za dva týdny, ve středu 7. listopadu od 16 hodin, proběhne druhá beseda. Tentokrát se kandidát na rektora s akademiky a studenty sejde na Fakultě pedagogické ve Veleslavínově ulici, v místnosti VC 301. Hovořit se bude především o kvalitě výuky a vzdělávání a také na téma výzkum, vývoj a transfer poznatků na univerzitě. 

Samotná volba kandidáta na rektora se pak uskuteční ve středu 28. listopadu od 15 hodin na Fakultě právnické v sadech Pětatřicátníků. Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy 30 hlasů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 10. 2018


Studenti uctili památku Jana Palacha

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

16. 01. 2019

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala významné ocenění

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Ústav jazykové přípravy

17. 01. 2019

Splupráce s Vladimirskou státní univerzitou je stále intenzivnější

Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

04. 01. 2019