Borský park obohatil památník Jiřího Trnky

Autora inspiroval Trnkův poslední animovaný film "Ruka" z roku 1965.

Jedná se o příběh umělce, který houževnatě bojuje za svoji svobodu proti totalitě, jež ho nutí, aby ji adoroval. Příběh končí jeho uštváním a pohřbem s poctami, který mu totalitní moc poté, co jej zničila, vystrojí. V celém dvacetiminutovém filmu hraje pouze animovaná loutka umělce a živá ruka, která ztělesňuje diktaturu. Autorem sochy je Luděk Míšek z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Památník byl symoblicky odhalen 17. listopadu v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Slavnostnímu okamžiku byl přítomen mimo jiné rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera či náměstek plzeňského primátora Martin Baxa.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kamila Kolářová

19. 11. 2015