Blíží se konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Hledáme jazykově zdatné studenty k předvedení desetiminutové prezentace v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, italském jazyce či v češtině pro cizince. Přihlašte se do 1. 11. a poměřte své znalosti 13. listopadu.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni pořádá 11. ročník Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, a to v úterý 13. listopadu 2018 v univerzitním areálu na Borech. 

Zveme studenty k předvedení desetiminutové prezentace v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, italském jazyce a v češtině pro cizince na pokročilé úrovni. Podmínkou je, že nestudujete zvolený cizí jazyk jako obor a umíte prezentovat odborné téma související se studovaným oborem a o tomto tématu dokážete diskutovat.

Konference se již popáté bude konat s účastí studentů SŠ, v loňském roce se zúčastnili zástupci deseti středních škol.

Na akci se podílejí zástupci partnerských firem a společností, kteří budou mít možnost představit svoji společnost. Soutěžícím studentům nabízejí možnosti stáží a pracovních příležitostí, vedení bakalářských a diplomových prací. Pro vítěze a úspěšné účastníky konference věnují firmy sponzorské dary formou finanční odměny nebo produkty či hodnotné propagační předmětů. Každá firma má také možnost ocenit kteréhokoli ze soutěžících bez ohledu na výsledné pořadí cenou sponzora.

Informace o konferenci najdete na webu UJP.

Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, koordinátorka konference

29. 10. 2018


Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020