ZČU stvrdila smlouvou spolupráci s univerzitou v severočínském Tchien-ťinu

Rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a prezident univerzity v Tchien-ťinu Han Jinyu podepsali v pondělí 29. října smlouvu o spolupráci.
Kontakt s čínskou univerzitou, nazývanou zkráceně TUST (Tianjin University of Science and Technology), navázalo letos výzkumné centrum NTC. Mezi institucemi už došlo k výměně výzkumníků a letos na jaře také univerzity podaly společný výzkumný projekt. Důležitým výsledkem spolupráce je také mezinárodní sympozium, které se uskuteční od 1. do 3. listopadu v Tchien-ťinu, kde je Západočeská univerzita v roli spolupořádající instituce. Sympozia se zúčastní odborníci z USA, Japonska, Koreje, Indie a České republiky.

Podepsaná smlouva vzájemnou spolupráci nejen formalizuje, ale také ji má rozšířit. Česko-čínského setkání, během něhož došlo k podpisu smlouvy, se proto vedle ředitele výzkumného centra NTC Luďka Hynčíka a vedoucího odboru Centrum nových technologií NTC Petra Kavalíře zúčastnili také představitelé dalších fakult ZČU - děkanka Fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová, děkan Fakulty strojní Milan Edl s proděkanem Romanem Čermákem a proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.  

Severočínský TUST je multioborová univerzita s šedesátiletou historií. Na 18 fakultách studuje téměř 27 tisíc studentů. Její součástí je také jeden výzkumný ústav. Na návštěvě ZČU tuto čínskou univerzitu reprezentovala pětičlenná delegace v čele s prezidentem univerzity Han Jinyu a děkankami a děkany fakult zaměřených na strojírenství, potravinářství a biotechnologie. Jednání byl přítomen také pan Wenle Lyu, vědecko-výzkumný pracovník působící ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Po setkání na rektorátu si zástupci partnerské univerzity prohlédli Regionální technologický institut Fakulty strojní a budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 10. 2018


Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020

Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020