ZČU stvrdila smlouvou spolupráci s univerzitou v severočínském Tchien-ťinu

Rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a prezident univerzity v Tchien-ťinu Han Jinyu podepsali v pondělí 29. října smlouvu o spolupráci.
Kontakt s čínskou univerzitou, nazývanou zkráceně TUST (Tianjin University of Science and Technology), navázalo letos výzkumné centrum NTC. Mezi institucemi už došlo k výměně výzkumníků a letos na jaře také univerzity podaly společný výzkumný projekt. Důležitým výsledkem spolupráce je také mezinárodní sympozium, které se uskuteční od 1. do 3. listopadu v Tchien-ťinu, kde je Západočeská univerzita v roli spolupořádající instituce. Sympozia se zúčastní odborníci z USA, Japonska, Koreje, Indie a České republiky.

Podepsaná smlouva vzájemnou spolupráci nejen formalizuje, ale také ji má rozšířit. Česko-čínského setkání, během něhož došlo k podpisu smlouvy, se proto vedle ředitele výzkumného centra NTC Luďka Hynčíka a vedoucího odboru Centrum nových technologií NTC Petra Kavalíře zúčastnili také představitelé dalších fakult ZČU - děkanka Fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová, děkan Fakulty strojní Milan Edl s proděkanem Romanem Čermákem a proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tomáš Chochole.  

Severočínský TUST je multioborová univerzita s šedesátiletou historií. Na 18 fakultách studuje téměř 27 tisíc studentů. Její součástí je také jeden výzkumný ústav. Na návštěvě ZČU tuto čínskou univerzitu reprezentovala pětičlenná delegace v čele s prezidentem univerzity Han Jinyu a děkankami a děkany fakult zaměřených na strojírenství, potravinářství a biotechnologie. Jednání byl přítomen také pan Wenle Lyu, vědecko-výzkumný pracovník působící ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Po setkání na rektorátu si zástupci partnerské univerzity prohlédli Regionální technologický institut Fakulty strojní a budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 10. 2018


Ovládněte základy německého účetnictví

Další vzdělávání Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

03. 10. 2019

Dětská technická univerzita se rozšiřuje do Karlovarského kraje

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

03. 10. 2019

Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Tisková zpráva Transfer Věda

Celouniverzitní

08. 10. 2019