NTC seznámilo veřejnost s využitím biomechanického modelování lidského těla

Spolupráce Věda Úspěchy

Výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni NTC hostilo festival Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.
Tým virtuálního modelování lidského těla z výzkumného ústavu NTC v rámci Týdne vědy a techniky představil možnosti praktického uplatnění výsledků své práce a Český rozhlas byl u toho. Mezi základní využití patří simulace nárazů lidského těla při dopravních nehodách i jiných situacích. Výhodou virtuálního modelování je možnost postihnout složité situace, které klasickými experimenty s figurínami nelze realizovat. Výsledky analýz využívají výrobci dopravních prostředků i dopravní experti při plánování preventivních opatření.

Výzkumný tým pod vedením Jana Vychytila z NTC dokáže využít počítačové simulace i při prevenci poranění např. ramenního kloubu. V současné době řeší výzkumný projekt s názvem „Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene“, který je jedním z projektů podpořených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

„Jsme hrdí na to, že i díky naším modelům se zvyšuje bezpečnost dopravních prostředků a kvalita života,“ uvedl ředitel NTC Luděk Hynčík, který tento obor na Západočeské univerzitě před více než dvaceti lety zakládal. „O to více nás těší i fakt, že v rámci mezinárodní spolupráce máme navázané úzké kontakty po celém světě od USA, přes Německo, Polsko až po Čínu či Jižní Koreu. V uplynulém týdnu NTC spolupořádalo Mezinárodní symposium o bezpečnosti v automobilové dopravě v čínském Tchien-ťinu a pro příští rok se nám podařilo zajistit, že se toto prestižní symposium bude konat poprvé i v Plzni,“ dodává Luděk Hynčík.

Reportáž Českého rozhlasu z Týdne vědy a techniky si můžete pustit na následujícím odkazu >>>

Galerie


Z leva - T. Boňkowski, L. Hynčík, J. Špička

Nové technologie - Výzkumné centrum

Petr Kavalíř

12. 11. 18


Studenti získali mezinárodní certifikát i nové zážitky a zkušenosti

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta ekonomická

30. 11. 2018

V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018