Zahraniční i čeští odborníci diskutovali o trendech v podnikání pod záštitou Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Konference Univerzita

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se uskutečnil šestý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která má na Západočeské univerzitě v Plzni dlouholetou tradici. Po dvou letech ji pořádala Fakulta ekonomická v reprezentativních prostorách Plzeňského Prazdroje. Na akci pozvala vědecké pracovníky ze střední Evropy a významné odborníky z praxe.

Konferenci Trendy v podnikání zahájila děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská, která všechny přítomné uvítala v reprezentačním sálu Pilsner Urquell. „Konference výrazně přispívá k navazování kontaktů a prohlubování spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání i projektové činnosti,“ konstatovala děkanka, „a zároveň umožňuje neformální diskusi v příjemném prostředí Plzeňského Prazdroje v předvánočním čase.“

Poté se představili pozvaní hosté, mezi nimi Michal Beránek (IPMA Česká republika), Martin Kořínek (GRAMMER), Adéla Klepáková (ÚJV Řež) a Miroslav Špaček (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze). Přednášející z praxe uváděli ve svých příspěvcích příklady a zkušenosti z projektového řízení, managementu a inovací. Zdůrazňovali, že studenti a absolventi někdy nejsou dostatečně připraveni na kariéru v businessu po stránce soft skills.

Odpolední program rozdělil konferenci do tematických sekcí vedených odborníky Fakulty ekonomické ZČU. Diskutovány byly aktuální trendy marketingu a managementu, finanční řízení v teorii a praxi či kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování. Workshop pak představil téma Budoucnost venkova malých měst v ČR. Nejen zahraničním partnerům byla určena sekce v angličtině, po které mohli přítomní hovořit o problematice managementu budoucnosti, společnosti 4.0 a Smart přístupech.

Po odborné části programu následovala komentovaná prohlídka pivovaru spojená s ochutnávkou piva slavné značky Pilsner Urquell. Na samý závěr prvního dne proběhl společenský večer s občerstvením a doprovodnou hudbou. Konference byla pro české i zahraniční účastníky možností prezentovat výsledky své vědecké i odborné činnosti. Zároveň se jim naskytla příležitost prohlubovat stávající kontakty či navázat nové pro možnou spolupráci do budoucna. 

Více informací najdete na webu konference.

Galerie


Celouniverzitní

Martin Januška

16. 11. 2018


Na konferenci ZČU a biskupství se hovořilo o křesťanství a vlastenectví

Beseda Konference Univerzita

Fakulta filozofická

21. 10. 2019

Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Tisková zpráva Transfer Věda

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café v Bruselu

Beseda Přednáška Univerzita

Nové technologie - výzkumné centrum

08. 10. 2019