Zahraniční i čeští odborníci diskutovali o trendech v podnikání pod záštitou Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Konference Univerzita

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se uskutečnil šestý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která má na Západočeské univerzitě v Plzni dlouholetou tradici. Po dvou letech ji pořádala Fakulta ekonomická v reprezentativních prostorách Plzeňského Prazdroje. Na akci pozvala vědecké pracovníky ze střední Evropy a významné odborníky z praxe.

Konferenci Trendy v podnikání zahájila děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská, která všechny přítomné uvítala v reprezentačním sálu Pilsner Urquell. „Konference výrazně přispívá k navazování kontaktů a prohlubování spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání i projektové činnosti,“ konstatovala děkanka, „a zároveň umožňuje neformální diskusi v příjemném prostředí Plzeňského Prazdroje v předvánočním čase.“

Poté se představili pozvaní hosté, mezi nimi Michal Beránek (IPMA Česká republika), Martin Kořínek (GRAMMER), Adéla Klepáková (ÚJV Řež) a Miroslav Špaček (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze). Přednášející z praxe uváděli ve svých příspěvcích příklady a zkušenosti z projektového řízení, managementu a inovací. Zdůrazňovali, že studenti a absolventi někdy nejsou dostatečně připraveni na kariéru v businessu po stránce soft skills.

Odpolední program rozdělil konferenci do tematických sekcí vedených odborníky Fakulty ekonomické ZČU. Diskutovány byly aktuální trendy marketingu a managementu, finanční řízení v teorii a praxi či kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování. Workshop pak představil téma Budoucnost venkova malých měst v ČR. Nejen zahraničním partnerům byla určena sekce v angličtině, po které mohli přítomní hovořit o problematice managementu budoucnosti, společnosti 4.0 a Smart přístupech.

Po odborné části programu následovala komentovaná prohlídka pivovaru spojená s ochutnávkou piva slavné značky Pilsner Urquell. Na samý závěr prvního dne proběhl společenský večer s občerstvením a doprovodnou hudbou. Konference byla pro české i zahraniční účastníky možností prezentovat výsledky své vědecké i odborné činnosti. Zároveň se jim naskytla příležitost prohlubovat stávající kontakty či navázat nové pro možnou spolupráci do budoucna. 

Více informací najdete na webu konference.

Galerie


Celouniverzitní

Martin Januška

16. 11. 2018


The future is... Sledujte unikátní projekt umělců v karanténě

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 05. 2020

Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta filozofická

01. 06. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020