Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Na konci listopadu proběhla v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM beseda s názvem „Opuštěná univerzita, opuštěná společnost“. Uspořádala ji katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU a jejím hostem byl šéfredaktor týdeníku Respekt a držitel ceny Magnesia Litera Erik Tabery.

Po krátkém úvodu přišla na řadu témata týkající se vztahu politiků k novinářům, hovořilo se o nutnosti změny vzdělávání, o mentalitě technologicky se rozvíjející společnosti a o absenci kritického myšlení a jejích projevech. Následovala velmi pestrá moderovaná diskuze s posluchači a návštěvníky TOTEMu.„To, co nám dnes chybí, jsou některé ty velké postavy. Nemyslím jenom Masaryka, ale třeba i Švehlu a tak dále,“ řekl během besedy Erik Tabery.

Sál Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM o přibližné kapacitě padesáti míst byl plný posluchačů napříč věkovým spektrem. Otázky Eriku Taberymu pokládali senioři, lidé středního věku i studenti Západočeské univerzity v Plzni. Beseda započala předmluvou shrnující důležité milníky hostova života a důvody, proč je podle něj důležitá existence svobodných médií a novinářů v naší společnosti.

Z této části Tabery volně přešel na téma týkající se vztahů mezi politiky a novináři, které by se dalo nazvat jeho větou „Mě by spíš zajímalo, komu neležíme v žaludku“ . Opomenut nebyl ani rychlý vývoj médií, ovlivňující zdánlivou relevantnost zpráv. Kromě nutnosti kritického myšlení, obsažené v předešlých částech, zmínil Erik Tabery i to, že společnost vstupuje do věku, v němž lidskou sílu ještě více nahrazuje automatizace. „To znamená, že společnost bude muset upravit svoje vzdělávání, přemýšlení nějakým způsobem, aby na tohle byla připravená. A to se teď vůbec neděje.“

Po upozornění na tato témata dostali prostor posluchači. V rámci diskuze pokládali široce zaměřené otázky, přičemž některá témata vyvolala mírně pobouřené emoce. Erik Tabery projevil přehled a orientaci v řadě témat, zároveň schopnost nadhledu a smyslu pro humor.

Videozáznam z besedy s Erikem Taberym najdete na webu cyklu Univerzita jako příležitost. V pravidelných intervalech na ni naváží další zajímavá setkání. Organizátoři z katedry filozofie plánují i mezinárodní panelovou diskusi. Společným prvkem bude téma vzdělávání, a to nejen humanitního, vědy a fungování moderních společností v 21. století.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

04. 12. 2018


Zaměstnavatelé ocenili Fakultu strojní 3. místem jako Školu doporučenou zaměstnavateli

Soutěž Studium Úspěchy

Fakulta strojní

08. 11. 2019

Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

Beseda Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

12. 11. 2019

Studenti Fakulty ekonomické se vydali po Stopách udržitelného rozvoje v česko-bavorském pohraničí

Spolupráce Studenti Univerzita

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019