Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Na konci listopadu proběhla v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM beseda s názvem „Opuštěná univerzita, opuštěná společnost“. Uspořádala ji katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU a jejím hostem byl šéfredaktor týdeníku Respekt a držitel ceny Magnesia Litera Erik Tabery.

Po krátkém úvodu přišla na řadu témata týkající se vztahu politiků k novinářům, hovořilo se o nutnosti změny vzdělávání, o mentalitě technologicky se rozvíjející společnosti a o absenci kritického myšlení a jejích projevech. Následovala velmi pestrá moderovaná diskuze s posluchači a návštěvníky TOTEMu.„To, co nám dnes chybí, jsou některé ty velké postavy. Nemyslím jenom Masaryka, ale třeba i Švehlu a tak dále,“ řekl během besedy Erik Tabery.

Sál Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM o přibližné kapacitě padesáti míst byl plný posluchačů napříč věkovým spektrem. Otázky Eriku Taberymu pokládali senioři, lidé středního věku i studenti Západočeské univerzity v Plzni. Beseda započala předmluvou shrnující důležité milníky hostova života a důvody, proč je podle něj důležitá existence svobodných médií a novinářů v naší společnosti.

Z této části Tabery volně přešel na téma týkající se vztahů mezi politiky a novináři, které by se dalo nazvat jeho větou „Mě by spíš zajímalo, komu neležíme v žaludku“ . Opomenut nebyl ani rychlý vývoj médií, ovlivňující zdánlivou relevantnost zpráv. Kromě nutnosti kritického myšlení, obsažené v předešlých částech, zmínil Erik Tabery i to, že společnost vstupuje do věku, v němž lidskou sílu ještě více nahrazuje automatizace. „To znamená, že společnost bude muset upravit svoje vzdělávání, přemýšlení nějakým způsobem, aby na tohle byla připravená. A to se teď vůbec neděje.“

Po upozornění na tato témata dostali prostor posluchači. V rámci diskuze pokládali široce zaměřené otázky, přičemž některá témata vyvolala mírně pobouřené emoce. Erik Tabery projevil přehled a orientaci v řadě témat, zároveň schopnost nadhledu a smyslu pro humor.

Videozáznam z besedy s Erikem Taberym najdete na webu cyklu Univerzita jako příležitost. V pravidelných intervalech na ni naváží další zajímavá setkání. Organizátoři z katedry filozofie plánují i mezinárodní panelovou diskusi. Společným prvkem bude téma vzdělávání, a to nejen humanitního, vědy a fungování moderních společností v 21. století.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

04. 12. 2018


Paměť národa zve studenty a zaměstnance ZČU na letní akce

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 07. 2020

Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020

Projekt Peregrinus Silva Bohemica se představil v Galerii Kvilda

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta aplikovaných věd

05. 08. 2020