Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Vysokoškoláci, kteří ovládají španělštinu či portugalštinu, budou psát eseje na témata spojená s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem už počtyřiadvacáté.

Vysokoškolští studenti bakalářských a magisterských programů, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština, ale kteří tyto jazyky ovládají, mohou soutěžit. Pražská velvyslanectví iberoamerických zemí vypsala už 24. ročník Iberoamerické ceny udělované za nejlepší esej.

Mezi iberoamerické země patří například Argentina, Brazílie, Chile, Kuba, Mexiko, Peru, Portugalsko nebo Španělsko. Celkem jich je dvaadvacet. Eseje, jež mají studenti napsat, mají být na jakékoliv téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem. Psát je budou španělsky či portugalsky – jazyky vyučovanými v rámci českého školského systému.

Rozsah prací zasílaných do 7. března 2019 nesmí překročit dvacet stran (formát strany A4, písmo TImes New Roman o velikosti 12). Musí je doprovázet anotace, seznam použité literatury a případně také přílohy. Porotci ohodnotí obsah esejí, jazykovou úroveň, originalitu a přínos pro vztahy mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi. Cílem soutěže je totiž rozšiřovat vědomosti českých studentů o těchto zemích. Tři nejúspěšnější autoři pak získají finanční odměnu.

Podrobnosti o soutěži včetně dalších informací najdete na jejím webu.

Iberoamerickou cenu podporuje Univerzita Karlova v Praze a koná se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Velvyslanectví iberoamerických zemí ji poprvé vyhlásila v roce 1994.

Ústav jazykové přípravy

Pavel KORELUS

13. 12. 2018


Ryby a mléko všem! Krále Majáles vystřídala královna Anička von Kočička

Festival Studium Univerzita

Celouniverzitní

14. 05. 2019

Tři výzkumná centra ZČU se v červnu připojí k festivalu Industry Open

Univerzita Veřejnost Věda

Celouniverzitní

17. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019