Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Vysokoškoláci, kteří ovládají španělštinu či portugalštinu, budou psát eseje na témata spojená s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem už počtyřiadvacáté.

Vysokoškolští studenti bakalářských a magisterských programů, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština, ale kteří tyto jazyky ovládají, mohou soutěžit. Pražská velvyslanectví iberoamerických zemí vypsala už 24. ročník Iberoamerické ceny udělované za nejlepší esej.

Mezi iberoamerické země patří například Argentina, Brazílie, Chile, Kuba, Mexiko, Peru, Portugalsko nebo Španělsko. Celkem jich je dvaadvacet. Eseje, jež mají studenti napsat, mají být na jakékoliv téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem. Psát je budou španělsky či portugalsky – jazyky vyučovanými v rámci českého školského systému.

Rozsah prací zasílaných do 7. března 2019 nesmí překročit dvacet stran (formát strany A4, písmo TImes New Roman o velikosti 12). Musí je doprovázet anotace, seznam použité literatury a případně také přílohy. Porotci ohodnotí obsah esejí, jazykovou úroveň, originalitu a přínos pro vztahy mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi. Cílem soutěže je totiž rozšiřovat vědomosti českých studentů o těchto zemích. Tři nejúspěšnější autoři pak získají finanční odměnu.

Podrobnosti o soutěži včetně dalších informací najdete na jejím webu.

Iberoamerickou cenu podporuje Univerzita Karlova v Praze a koná se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Velvyslanectví iberoamerických zemí ji poprvé vyhlásila v roce 1994.

Ústav jazykové přípravy

Pavel KORELUS

13. 12. 2018


Splupráce s Vladimirskou státní univerzitou je stále intenzivnější

Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

04. 01. 2019

Studenti zvou na festival kultur a tradičních jídel Ochutnej kus světa

Festival Studenti Tisková zpráva

Celouniverzitní

21. 01. 2019

Jak jsme na tom v Evropě se svobodou? Napište esej a soutěžte

Soutěž Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

17. 01. 2019