Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Zástupci čtyř ukrajinských univerzit navštívili od 10. do 13. prosince Západočeskou univerzitu. Čtyřdenní návštěva byla zakončením dvouletého projektu České rozvojové agentury. Česko-ukrajinská univerzitní spolupráce však bude pokračovat.

Národní technická univerzita - Charkovského polytechnický institut, Národní polytechnická univerzita v Oděse, Státní univerzita v Sumy a Národní technický institut ve Vinici – to jsou ukrajinské univerzity, jejichž zástupci v prosinci navštívili Západočeskou univerzitu.

Všech pět institucí spojuje česko-ukrajinský projekt „Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými institucemi terciálního vzdělávání v oblasti energetiky a dopravy“, který právě končí. Oboustranně prospěšná spolupráce, která se zatím uskutečňovala formou kulatých stolů, přednášek odborníků z Fakulty strojní na všech čtyřech ukrajinských univerzitách a krátkodobých stáží ukrajinských studentů na ZČU, by však měla pokračovat.

„V současné době hledáme jednak nová grantová schémata a také cesty ke společným studijním programům double degree,“ uvádí děkan Fakulty strojní Milan Edl nejdůležitější cíle dalšího období. Spolupráce by se podle něj měla odehrávat i formou oboustranných mobilit studentů i zaměstnanců a na poli vědy a výzkumu.

„Technické vzdělání má na Západočeské univerzitě dlouhou tradici, naše fakulty úzce spolupracují s průmyslovými podniky,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček ukrajinským kolegům. „Základy jsou na obou stranách velmi dobré a mě těší, že probíhají intenzivní rozhovory o další spolupráci,“ uvedl.

Členové ukrajinské delegace absolvovali na ZČU dvě jednání se zástupci všech tří technických fakult ZČU a výzkumného centra NTC a navštívili všechna čtyři výzkumná centra ZČU, tedy NTC, RICE, RTI i NTIS.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

13. 12. 2018


Západočeská univerzita otevře dveře zájemcům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

09. 01. 2020

Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020

Fakulta pedagogická zve uchazeče o studium

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

21. 01. 2020