Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Zástupci čtyř ukrajinských univerzit navštívili od 10. do 13. prosince Západočeskou univerzitu. Čtyřdenní návštěva byla zakončením dvouletého projektu České rozvojové agentury. Česko-ukrajinská univerzitní spolupráce však bude pokračovat.

Národní technická univerzita - Charkovského polytechnický institut, Národní polytechnická univerzita v Oděse, Státní univerzita v Sumy a Národní technický institut ve Vinici – to jsou ukrajinské univerzity, jejichž zástupci v prosinci navštívili Západočeskou univerzitu.

Všech pět institucí spojuje česko-ukrajinský projekt „Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými institucemi terciálního vzdělávání v oblasti energetiky a dopravy“, který právě končí. Oboustranně prospěšná spolupráce, která se zatím uskutečňovala formou kulatých stolů, přednášek odborníků z Fakulty strojní na všech čtyřech ukrajinských univerzitách a krátkodobých stáží ukrajinských studentů na ZČU, by však měla pokračovat.

„V současné době hledáme jednak nová grantová schémata a také cesty ke společným studijním programům double degree,“ uvádí děkan Fakulty strojní Milan Edl nejdůležitější cíle dalšího období. Spolupráce by se podle něj měla odehrávat i formou oboustranných mobilit studentů i zaměstnanců a na poli vědy a výzkumu.

„Technické vzdělání má na Západočeské univerzitě dlouhou tradici, naše fakulty úzce spolupracují s průmyslovými podniky,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček ukrajinským kolegům. „Základy jsou na obou stranách velmi dobré a mě těší, že probíhají intenzivní rozhovory o další spolupráci,“ uvedl.

Členové ukrajinské delegace absolvovali na ZČU dvě jednání se zástupci všech tří technických fakult ZČU a výzkumného centra NTC a navštívili všechna čtyři výzkumná centra ZČU, tedy NTC, RICE, RTI i NTIS.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

13. 12. 2018


Katedra hudební výchovy a kultury nově nabídne doktorské studium

Studenti Studium Univerzita

Fakulta pedagogická

04. 07. 2019

Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

První Letní škola vysokoškolské pedagogiky měla úspěch

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019