Křest knihy Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Na pultech knihkupectví je k dostání nová kniha Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska, jejímž autorem je Roman Kodet, zástupce vedoucího katedry historických věd Fakulty filozofické ZČU. Publikace představuje legendami opředené bojovníky jako lidi z masa a kostí.

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádala 12. prosince v univerzitní kavárně Družba křest Příběhu samurajů - nové knihy zástupce vedoucího katedry Romana Kodeta. S podtitulem Život a svět válečníků starého Japonska ji vydalo Nakladatelství Epocha.

Roman Kodet pravidelně přispívá odbornými a popularizačními studiemi do českých i mezinárodních periodik a na kontě má už dvě monografie Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou (2014) a Války samurajů (2015, Cena Miroslava Ivanova). „Nápad na knihu Příběh samurajů vznikl již před vydáním Válek samurajů. Výzkum tématu byl náročný a během něj mě kontaktovalo nakladatelství Epocha, zda by bylo možné využít tematiku starého Japonska pro jejich populární edici Polozapomenuté války. Proto jsem se rozhodl zpracovat nejprve přehledné narativní dějiny japonského vojenství a poté jsem předestřel nakladatelství záměr Příběhu samurajů. Zatímco původní kniha se soustředila především na průběh konkrétních konfliktů v dějinách Japonska, Příběh samurajů měl jít mnohem hlouběji a představit svět předmoderního Japonska,“ popisuje Roman Kodet.

Obě publikace se podle Romana Kodeta vzájemně doplňují a Příběh samurajů je jakousi nadstavbou k Válkám samurajů. Novinka kromě tehdejší japonské společnosti popisuje formování samurajské vrstvy, uvažování jejích příslušníků, to, jak se oblékali, kde žili, jak se bavili a jakým způsobem vedli válku. „Kniha je určena odborné i laické veřejnosti, mým cílem bylo psát takovým jazykem, aby si ji mohl přečíst fanoušek japonské nebo samurajské historie i někdo, kdo si chce rozšířit obzory a dozvědět se něco o zcela specifické a odlišné kultuře,“ pokračuje Roman Kodet.

Psaním Příběhu samurajů strávil Roman Kodet téměř dva roky, důkladné studium všech potřebných pramenů a literatury mu zabralo přes deset let. „Psaní bylo bezpochyby náročnější. Je to dlouhodobá činnost, ke které jsem se musel v podstatě denně přimět mezi řadou dalších povinností vyplývajících z mého zaměstnání. Mnohdy jsem psaním trávil dlouhé hodiny i ve vlastním volném čase, na druhé straně mě ale povzbuzovalo, když jsem viděl, jak se můj sen postupně realizuje. Největší odměnou však pochopitelně je, pokud se kniha po vydání líbí samotným čtenářům,“ dodává Roman Kodet.

Křtu knihy se kromě představitelů Filozofické fakulty ZČU a Nakladatelství Epocha zúčastnili také zástupci akademické obce z řad pedagogů a studentů a zástupci veřejnosti. Spolu s autorem k nim hovořili děkan fakulty David Šanc, ředitel Nakladatelství Epocha Zdeněk Pobuda a kmotr knihy Lukáš Novotný - vedoucí katedry historických věd.

Fakulta filozofická už připravuje besedu, na níž budě Roman Kodet kromě Příběhu samurajů hovořit také o své cestě po Japonsku a o zajímavostech tamní kultury.

 

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. vystudoval obor historie-obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde na Ústavu světových dějin roku 2012 obhájil disertační práci věnující se vztahům Rakouska-Uherska a Osmanské říše. Od roku 2009 působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické ZČU, kde na jaře 2018 založil Centrum japonských studií. Ve své odborné činnosti se věnuje dějinám Japonska a mezinárodním vztahům v 19. a na počátku 20. století. Jako výkonný redaktor se spolupodílí na vydávání mezinárodního časopisu West Bohemian Historical Review.

 

Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska

Anotace: Japonští středověcí válečníci – samurajové – se stali jedním ze symbolů Země vycházejícího slunce. Jejich zobrazení v nesčetných filmech, knihách či komiksech jim propůjčilo téměř mytickou podobu neohrožených bojovníků, jejichž meče rozsévaly smrt na bitevních polích. Realita však byla mnohdy jiná než moderní představivost. I samurajové byli pouze lidmi z masa a kostí. Příběh samurajů proto tyto legendární bojovníky představuje v trochu odlišném světle. Nevyvrací pouze pověsti, jež okolo samurajů vznikly, ale především představuje japonské válečníky v jejich co nejvěrnější podobě. Autor se proto zabývá nejen dějinami samurajů, jejich válečným uměním či zbraněmi, ale i jejich soukromým životem, každodenností, náboženskými představami a duchovním světem. Současně čtenáři přináší barvitý obraz světa, v němž samurajové žili, bojovali a umírali. Světa, který tolik fascinuje generace čtenářů a fanoušků po celém světě.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

19. 12. 2018


Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020

Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Univerzitní knihovna

17. 06. 2020