Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Během ledna se na sedmi fakultách Západočeské univerzity (ZČU) uskuteční dny otevřených dveří. Sérii zahájí v úterý 15. ledna Fakulta filozofická a ukončí 30. ledna všechny tři technické fakulty ZČU.

Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická i Fakulta aplikovaných věd sídlí v kampusu ZČU na Borech. Letos se poprvé spojily a pořádají den otevřených dveří v jednom termínu – ve středu 30. ledna. Uchazeči o studium tak získají všechny potřebné informace v jeden den a prakticky na jednom místě a na základě toho mohou zvážit, která z technických fakult ZČU bude právě pro ně to pravé.

„Studenti technických oborů si uvědomují, že získají nejen kvalitní vzdělání, ale po absolvování také lepší společenské postavení a vyšší platy,“ říká Milan Edl z Fakulty strojní. Den otevřených dveří tam začne v 9 hodin a kromě bloku zajímavých přednášek či exkurze do laboratoří bude jeho součástí také seznámení s partnery fakulty.

Fakulta aplikovaných věd představí návštěvníkům pracoviště fyziky, geomatiky, matematiky, kybernetiky, informačních technologií, mechaniky a stavitelství. Dojde na praktické ukázky prací vědců i studentů a den zpestří i zahájení středoškolské programátorské soutěže Pilsprog.

Fakulta elektrotechnická bude uchazečům svoji činnost prezentovat už ve vstupních prostorách, program pak návštěvníky zavede na prohlídku a představení vybraných laboratoří. Uchazeči se dozvědí, co lze na fakultě studovat, jaké najdou po studiu uplatnění nebo jak lze s fakultou spolupracovat.

Během celého ledna se ale budou dny otevřených dveří konat i na ostatních fakultách ZČU – filozofické, právnické, ekonomické (v Plzni i v pobočce v Chebu) a pedagogické. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulta zdravotnických studií se zájemcům prezentovaly už na podzim loňského roku.

Více informací o programu dnů otevřených dveří jednotlivých fakult najdou zájemci na webu Západočeské univerzity v Plzni www.zcu.cz.

 

Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni:

Fakulta filozofická

15. 1. 2019

Sedláčkova 15, Plzeň

 

Fakulta ekonomická

22. 1. 2019

Univerzitní 22, Plzeň

25. 1. 2019

Hradební 22, Cheb

 

Fakulta právnická

23. 1. 2019

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

 

Fakulta pedagogická

25. 1. 2019

Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň

 

Fakulta elektrotechnická

30. 1. 2019

Univerzitní 26, Plzeň

 

Fakulta strojní

30. 1. 2019

Univerzitní 22, Plzeň

 

Fakulta aplikovaných věd

30. 1. 2019

Technická 8, Plzeň

 

Již proběhlo

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

1. 11. 2018

 

Fakulta zdravotnických studií

4. 10. 2018 Den s fakultou

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

03. 01. 2019