Ekonomická fakulta pořádá Dny geografie 2015

Probíhají od 16. do 27. listopadu.

Dny geografie v Česku navazují na tradici v anglosaských zemích, konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography. Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České geografické společnosti zorganizovala řadu akcí na podporu a propagaci geografie. Vyučující z katedry geografie během dvou týdnů povedou 14 různých vyučovacích hodin na plzeňských středních školách.

V pátek 20. listopadu se sešli absolventi studia geografie na přednášce Michala Kohouta „The Future of America: What can we expect?“, po které následovalo neformální posezení. Studenti se mohou 26. listopadu těšit na přednášku Ivana Bičíka z Výzkumného centra změn využití ploch Česka (LUCC Czechia) při Přírodovědecké fakultě UK v Praze s názvem „Vývoj využití ploch v Česku“.

Podrobnosti o jednotlivých akcích najdete na stránkách katedry geografie.

Gallery


Faculty of Economics

Jan Kopp

25. 11. 2015


The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021