Vyšel časopis ZČU&architektura

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Nové číslo časopisu Západočeské univerzity v Plzni vás pomocí článků, fotografií a rozhovorů seznámí se všemi budovami, v nichž univerzita sídlí. Najdete ho ve stojáncích na fakultách a jako vždy také v elektronické verzi.

Ve stojáncích na všech fakultách Západočeské univerzity v Plzni je k mání nové číslo časopisu ZČU&…, tentokrát věnované architektuře. Na čtyřiceti stranách vás seznámí se všemi budovami, v nichž sídlí univerzita i její součásti – od památkového skvostu, jakým je budova Fakulty právnické, přes areál kampusu na Borech po zámek v Nečtinech.

Kdo je pod budovami podepsán a kdy vznikly? Sloužily vždy škole, nebo měly jiný účel? Jaké zajímavosti skrývají? To vše se dočtete. Nechybí ani rozhovory, díky nimž můžete poznat například autora univerzitního kampusu Pavla Němečka a jeho syna Daniela, který na jeho práci navázal, nebo se na ZČU podívat očima architekta a památkáře Petra Domanického. Dozvíte se, jak mohl vypadat kampus, kdyby původní plány vyšly, a zároveň také nahlédnete do budoucnosti. Na závěr vás prověří malý test.

Časopis ZČU&architektura si můžete přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na pět předchozích čísel věnovaných umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě a studentům. Všechna čísla najdete zde.

Přejeme příjemné čtení!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

08. 01. 2019


Fakulta zdravotnických studií spolupořádala konferenci věnovanou vzdělávání v ošetřovatelství

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

17. 05. 2019

Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

ZČU hostila seminář na téma genderové rovnosti

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 05. 2019