Ekonomové, právníci a pedagogové otevírají dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě budou pokračovat 22., 23. a 25. ledna.

Fakulta ekonomická

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni přivítá zájemce o studium v úterý 22. ledna v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22, a v pátek 25. ledna ve své budově v Chebu, Hradební 22.

V Plzni se zájemci o bakalářské studium sejdou v 9 a 10.30 hod. v posluchárně EP 130, kde jim proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Preis společně se současnými studenty fakulty poskytnou informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí dne otevřených dveří bude také prohlídka kampusu ZČU a neformální posezení se studenty a vyučujícími u kávy a čaje. Uchazečům o navazující magisterské studium pracovníci fakulty poskytnou informace v posluchárně UL 412 od 13 hodin.

Obdobný program fakulta nabídne i ve své budově v Chebu v posluchárně CD 254, kde bude den otevřených dveří probíhat v pátek 25. ledna. Koordinaci zajišťuje vedoucí Centra celoživotního vzdělávání fakulty Miluše Bartoňková. Zájemci o bakalářské studium se vše potřebné dozvědí ve 13 hodin, uchazeči o navazující magisterské studium v 15 hodin.


Fakulta právnická

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá den otevřených dveří ve středu 23. ledna 2019. Zájemci se jej mohou zúčastnit v době od 10 do 12 hodin v budově fakulty na adrese sady Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny  všechny základní informace, zejména o studiu a o přijímacím řízení. V případě velkého počtu účastníků budou informace podávány i v posluchárně PC 124.

Návštěvníky uvítá děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení.

Od 11 hodin budou mít zájemci možnost nahlédnout do učeben a některých dalších prostor fakulty.


Fakulta pedagogická

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni otevře dveře dokořán v pátek 25. ledna. Uchazeče přivítá ve svých budovách v ulicích Veleslavínova, Klatovská a také na Chodském náměstí v době od 8 do 16 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory pro výuku, sledovat ukázky práce kateder či zábavné experimenty v laboratořích.

Obecné informace ke studiu a přijímacímu řízení sdělí zájemcům zástupci vedení fakulty v 9, 11 a 14 hodin v posluchárnách KL 228 na Klatovské 51 a VC 301 ve Veleslavínově ulici 42. Po skončení asi 45minutové prezentace bude prostor pro dotazy.

Podrobnější informace o studiu konkrétních oborů dostanou návštěvníci dne otevřených dveří na příslušných katedrách. Na většině z nich si mohou prohlédnout laboratoře a učebny, popovídat si s jejich pracovníky či studenty, některé katedry připravily i odborný program.

V letošním ročníku dne otevřených dveří budou stávající studenti ve spolupráci s iniciativou OTEVŘENO opět vítat návštěvníky ve vstupních halách budov Veleslavínova a Klatovská. Poradí jim, kde najít učebny a jednotlivá pracoviště, a prozradí jim, jaké to je být studentem pedagogické fakulty v Plzni.

Uchazeči o studium českého nebo ruského jazyka, historie a chemie budou očekáváni v budově ve Veleslavínově 42. Budoucí posluchači matematiky, fyziky, technické výchovy, informatiky, tělesné, výtvarné a hudební výchovy mohou zamířit na příslušné katedry do budovy na Klatovské 51. Jen o kousek vedle, na Chodském náměstí 1, se vše potřebné dozvědí potenciální biologové, geografové, učitelé anglického či německého jazyka a zájemci o obor učitelství pro 1. stupeň základních škol a mateřských škol. Na závěr si uchazeči mohou prohlédnout také sportoviště, knihovnu či studovny.   

Fakulta pedagogická nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Ve spolupráci s technickou univerzitou v saském Chemnitz je možné také studovat nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský double degree program Pedagogika pohybové prevence. Studentům přinese studium informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

A proč studovat pedagogickou fakultu? „Třeba i proto, že učitel je neustále v každodenním kontaktu s mladými lidmi a stárne tak pomaleji,“ říká děkan fakulty Miroslav Randa.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 01. 2019


„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Fakulty Západočeské univerzity rozšiřují své aktivity v Karlovarském kraji

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 06. 2020