Ekonomové, právníci a pedagogové otevírají dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě budou pokračovat 22., 23. a 25. ledna.

Fakulta ekonomická

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni přivítá zájemce o studium v úterý 22. ledna v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22, a v pátek 25. ledna ve své budově v Chebu, Hradební 22.

V Plzni se zájemci o bakalářské studium sejdou v 9 a 10.30 hod. v posluchárně EP 130, kde jim proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Preis společně se současnými studenty fakulty poskytnou informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí dne otevřených dveří bude také prohlídka kampusu ZČU a neformální posezení se studenty a vyučujícími u kávy a čaje. Uchazečům o navazující magisterské studium pracovníci fakulty poskytnou informace v posluchárně UL 412 od 13 hodin.

Obdobný program fakulta nabídne i ve své budově v Chebu v posluchárně CD 254, kde bude den otevřených dveří probíhat v pátek 25. ledna. Koordinaci zajišťuje vedoucí Centra celoživotního vzdělávání fakulty Miluše Bartoňková. Zájemci o bakalářské studium se vše potřebné dozvědí ve 13 hodin, uchazeči o navazující magisterské studium v 15 hodin.


Fakulta právnická

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá den otevřených dveří ve středu 23. ledna 2019. Zájemci se jej mohou zúčastnit v době od 10 do 12 hodin v budově fakulty na adrese sady Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny  všechny základní informace, zejména o studiu a o přijímacím řízení. V případě velkého počtu účastníků budou informace podávány i v posluchárně PC 124.

Návštěvníky uvítá děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení.

Od 11 hodin budou mít zájemci možnost nahlédnout do učeben a některých dalších prostor fakulty.


Fakulta pedagogická

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni otevře dveře dokořán v pátek 25. ledna. Uchazeče přivítá ve svých budovách v ulicích Veleslavínova, Klatovská a také na Chodském náměstí v době od 8 do 16 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory pro výuku, sledovat ukázky práce kateder či zábavné experimenty v laboratořích.

Obecné informace ke studiu a přijímacímu řízení sdělí zájemcům zástupci vedení fakulty v 9, 11 a 14 hodin v posluchárnách KL 228 na Klatovské 51 a VC 301 ve Veleslavínově ulici 42. Po skončení asi 45minutové prezentace bude prostor pro dotazy.

Podrobnější informace o studiu konkrétních oborů dostanou návštěvníci dne otevřených dveří na příslušných katedrách. Na většině z nich si mohou prohlédnout laboratoře a učebny, popovídat si s jejich pracovníky či studenty, některé katedry připravily i odborný program.

V letošním ročníku dne otevřených dveří budou stávající studenti ve spolupráci s iniciativou OTEVŘENO opět vítat návštěvníky ve vstupních halách budov Veleslavínova a Klatovská. Poradí jim, kde najít učebny a jednotlivá pracoviště, a prozradí jim, jaké to je být studentem pedagogické fakulty v Plzni.

Uchazeči o studium českého nebo ruského jazyka, historie a chemie budou očekáváni v budově ve Veleslavínově 42. Budoucí posluchači matematiky, fyziky, technické výchovy, informatiky, tělesné, výtvarné a hudební výchovy mohou zamířit na příslušné katedry do budovy na Klatovské 51. Jen o kousek vedle, na Chodském náměstí 1, se vše potřebné dozvědí potenciální biologové, geografové, učitelé anglického či německého jazyka a zájemci o obor učitelství pro 1. stupeň základních škol a mateřských škol. Na závěr si uchazeči mohou prohlédnout také sportoviště, knihovnu či studovny.   

Fakulta pedagogická nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Ve spolupráci s technickou univerzitou v saském Chemnitz je možné také studovat nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský double degree program Pedagogika pohybové prevence. Studentům přinese studium informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

A proč studovat pedagogickou fakultu? „Třeba i proto, že učitel je neustále v každodenním kontaktu s mladými lidmi a stárne tak pomaleji,“ říká děkan fakulty Miroslav Randa.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 01. 2019


Posluchači Univerzity třetího věku vyměnili lavice za přírodu a památky

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

26. 07. 2019

Za měsíc jsou tu Dny vědy a techniky. Na jejich program láká nový web

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

20. 08. 2019

Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 08. 2019