Technické fakulty ZČU zvou účastníky veletrhu Gaudeamus do Plzně

Festival Univerzita Veřejnost

Od 22. do 24. ledna probíhá na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech už XII. ročník veletrhu Gaudeamus. Západočeskou univerzitu tu na stánku Technika v Plzni zastupují Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní.  

Návštěvníky veletrhu zvou zástupci ZČU na den otevřených dveří technických fakult, který se v univerzitním kampusu na Borských polích uskuteční ve středu 30. ledna od 8:30 do 16 hodin.    

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Zastoupeno tu je 289 univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si mohou vybrat z více než 5 000 studijních oborů. Představují se na něm univerzity a vysoké školy z patnácti zemí světa – kromě českých tu jsou školy z Velké Británie, Dánska, Nizozemí, Kanady, Švédska, Slovenska, Švýcarska, USA, Singapuru, Německa, Francie, Rakouska, Španělska a Malty.

Studenti získají vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení nebo elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů. Zájemci si vyzkouší elektronický test předpokladů pro studium, mohou využít poradenské služby o studiu v zahraničí, kariérové poradenství nebo poradenství při výběru studijního oboru.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol je na veletrhu otevřeno nové Pedagogické centrum, kde je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších institucí.

Veletrh je pro veřejnost otevřen 22. a 23. ledna od 8 do 16 hodin a 24. ledna od 8 do 15 hodin.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webu veletrhu Gaudeamus.

Galerie


Celouniverzitní

Jaroslav Fiřt

22. 01. 2019


Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020