Magdalena Edlová se stala prezidentkou Asociace univerzit třetího věku

Další vzdělávání Univerzita Úspěchy

Asociace univerzit třetího věku České republiky volila 11. ledna nového prezidenta. Do jejího čela se na příští tři roky postaví Magdalena Edlová ze Západočeské univerzity v Plzni.

Asociace univerzit třetího věku ČR (AU3V) sdružuje veřejné vysoké školy poskytující vzdělání pro posluchače jejich univerzit třetího věku.

Z celkem třinácti kandidátů se devět stalo členy předsednictva asociace. Předsednictvo si pak do svého čela zvolilo Magdalenu Edlovu, kterou valné shromáždění pro tuto funkci schválilo.    

Složení předsednictva je tedy následující:

Prezident:   Mgr. Magdalena Edlová, Dis.

Viceprezident: prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Členové: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D., doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D., doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., PaedDr. Alena Slámová, Bc. Alena Bindrová, Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Asociace univerzit třetího věku podporuje rozvoj univerzit třetího věku (U3V) na vysokých školách v České republice, organizuje setkání a pracovní výměny poznatků a zkušeností na úseku U3V a dbá na kvalitu seniorského vzdělávání. Součástí činnosti AU3V je také navazování styků s obdobnými institucemi na mezinárodní úrovni. Cílem asociace je vytvářet předpoklady pro mezigenerační dialog a posílit tak vzájemnou solidaritu generací a v neposlední řadě vyvíjet legislativní iniciativu ve prospěch univerzit třetího věku.

Mgr. Magdalena Edlová, DiS. pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, nejprve na Ústavu celoživotního vzdělávání jako tajemnice a manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání. Od roku 2008 řídí vzdělávací činnosti a zodpovídá za realizaci kurzů na Univerzitě třetího věku ZČU. V rámci své činnosti se zaměřuje na trénování paměti, reminiscenci a problém onemocnění demence u seniorů. V této souvislosti aktivně vystupuje na seniorských shromážděních. Ve své nové funkci prezidentky AU3V se chce zaměřit především na kvalitu seniorského vzdělávání.

Celouniverzitní

Šárka Stará

22. 01. 2019


Mučicí kostým od studentek Sutnarky byl nominován do finále novozélandské soutěže WOW

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 10. 2019

Archeologové ze Západočeské univerzity odkryli v Letech části romského koncentračního tábora

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta filozofická

04. 10. 2019

Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Tisková zpráva Transfer Věda

Celouniverzitní

08. 10. 2019