Univerzitní projekt STUDYKOM vstoupil do nového roku aktivně

Další vzdělávání Spolupráce Studenti

Studenti budou moc během letního semestru například absolvovat úplně nový předmět, který je připraví na podnikání krok za krokem bez ohledu na obor studia.

Třetí lednový týden navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni opět zástupci partnerů projektu STUDYKOM č. 192: Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí. Přijeli se informovat o aktivitách, které se v rámci projektu konaly, a naplánovat další pro rok 2019. „Za naši univerzitu jsme hodnotili především realizovanou studijní cestu, kterou jsme pořádali v listopadu 2018 a tematicky ji navrhli jako putování po stopách českého a německého skla. Ohlasy partnerů a jejich studentů byly pozitivní, což nás velmi těší,“ říká koordinátor projektových aktivit za ZČU Petr Janeček.

Letošní rok bude podle Petra Janečka na akce velmi bohatý. „V březnu budou moci naši studenti spolu s kolegy z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden absolvovat Týdenní školu podnikání. Naváže na ni jazykový kurz češtiny pro začátečníky pro německé studenty v Plzni. V květnu pak dostanou studenti všech partnerských škol příležitost změřit síly v obhajobě podnikatelských záměrů na finálním kole soutěže InvestDay v Českých Budějovicích, které budou předcházet konzultace, mezinárodní workshopy a semináře,“ jmenuje s tím, že v letním semestru mohou studenti ZČU díky STUDYKOMu absolvovat nový předmět Projektový seminář KMO/PS, který je připraví na podnikání krok za krokem bez ohledu na obor studia.

„Aktivit máme naplánováno opravdu mnoho. Kromě všeho pracujeme na přípravě společného magisterského studijního programu typu Double-Degree International and Sustainable Management a také se snažíme být aktivní a nápomocní ve zprostředkování krátkodobých studentských stáží pro studenty z české i německé strany hranice,“ dodává hlavní manažerka projektu Dita Hommerová.

Celý projekt vyvrcholí slavnostním závěrečným shrnutím dne 27. září s představením  výsledků projektu. Dojde zejména na prezentace zapojených studentů, kteří si díky projektu mohli zvýšit schopnosti a znalosti o česko-bavorském příhraničí. Organizátoři na tuto akci pozvou kromě zástupců všech partnerů i významných zaměstnavatelů z obou stran hranice také nositele dotačních programů a zástupce jiných zainteresovaných subjektů.

O všech aktivitách projektu lze získat více informací na webových stánkách projektu STUDYKOM nebo na propagačních akcích a nástěnkách v prostorách ZČU během celého semestru.   

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

23. 01. 2019


Výzkumné centrum NTC otevřelo zrekonstruovanou laboratoř

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

23. 01. 2020

Studentka Sutnarky vytvořila explainer na téma globální oteplování

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 01. 2020

Izraelský velvyslanec navštívil Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 01. 2020