Holon Institute of Technology zahajuje spolupráci se ZČU

Spolupráce Úspěchy Věda

Západočeská univerzita v Plzni připravuje zahájení užší spolupráce s izraelským institutem na jaro letošního roku.  

Zástupci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a ústavu Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) navštívili v minulém týdnu Izrael, kde připravovali rozvoj vzájemné spolupráce. Společná pracovní jednání navázala na úspěšnou návštěvu delegace z Holon Institute of Technology (HIT) na naší univerzitě v listopadu 2018, při níž se její členové seznámili s prostředím Západočeské univerzity a ocenili kvalitu akademického i výzkumného prostředí.

Vyslance z Fakulty designu a umění a NTC oficiálně přivítal president Holon Institute of Technology (HIT) profesor Eduard Yakubov. Jednání vedl děkan izraelské Fakulty designu David Rawet, dále byli přítomni vedoucí oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů Refael Barkan, vedoucí mezinárodních projektů Guy Yoskovitz, vedoucí kanceláře mezinárodních vztahů Fakulty designu Yael Eylat Van Essen, vedoucí odboru Vizuální komunikace Eitan Bartal, koordinátorka výzkumu a vývoje Bracha Einhoren a manažerka mezinárodních mobilit  Ira Ivshin Guetta.

Prvním konkrétním výsledkem spolupráce je podání společného projektu ERASMUS+ mezi fakultami designu obou institucí. Žádost o podporu byla odeslána v závěru minulého týdne.

Dalším krokem k rozvoji spolupráce je dohoda o realizaci workshopů v oblasti „simulation based design“, určených pro studenty fakult designu. Semináře podpoří simulace výpočtů designu z výzkumného centra NTC, přičemž výuka s tímto ojedinělým inovativním multidisciplinárním přístupem bude probíhat již od nového akademického roku 2019/2020.

Vzdělávací aktivity by měly nastartovat rozvoj další spolupráce, a to nejen v akademické sféře, ale i v oblasti výzkumné. Neméně zajímavým směrem další spolupráce je i transfer výsledků výzkumu, který je díky velmi propracovanému ekosystému inovační podpory v Izraeli na světové úrovni. Proto dokáží studenti, vyučující a hlavně výzkumníci uplatňovat své nápady a výsledky v praxi. Odbor transferu a smluvního výzkumu ZČU připravuje zahájení užší spolupráce s HIT na jaro letošního roku.  

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

28. 01. 2019


Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2020

Soutěž & podnikej na ZČU

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

08. 01. 2020

Tři králové po roce opět koledovali na Západočeské univerzitě

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

07. 01. 2020