Fakulta designu a umění prezentuje klauzurní práce svých studentů

Studenti Veřejnost Výstava

Až do svatého Valentýna mají návštěvníci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara jedinečnou příležitost prohlédnout si klauzurní a semestrální práce více než šesti set studentů. Vznikaly během zimního semestru akademického roku 2018/2019.

Výsledky klauzurních a semestrálních prací představí všechny bakalářské i magisterské obory. Přiblíží náplň a úroveň studentů všech ateliérů, jako je Animovaná a interaktivní tvorba, Design nábytku a interiéru, Design kovu a šperku, Fashion design, Grafický design, Ilustrace Grafika, Intermédia, Keramika, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Malba, Mediální a didaktická ilustrace, Multimédia, Nová média, Průmyslový design, Produktový design, Socha a prostor, Užitá fotografie a Vizuální komunikace. 

Studenti ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba měli za úkol nechat se inspirovat některým ze slavných filmů Jiřího Barty, vedoucího tohoto ateliéru, který vloni v listopadu oslavil sedmdesáté narozeniny. Dvouměsíční práce probíhala tajně, bez vědomí Jiřího Barty a s podporou ostatních pedagogů. Z prací všech studentů vznikl velice zdařilý pětiminutový film Barty Party věnovaný Jiřímu Bartovi jako veleúspěšné překvapení k narozeninám. Při plenéru na Kladně vytvořili dále studenti krátké filmy z prostředí tamních industriálních prostor, studenti druhého ročníku zase pracovali ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg – Weiden na kinospotech pro Archeopark Bärnau - Tachov. Na výstavě prací je také k vidění animované PF pro SUTNARKU a další fakulty ZČU, na nichž studenti také pracovali.

Studenti ateliéru Design nábytku a interiéru zpracovávali pod vedením Jany Potiron interiérový světelný objekt a židli, jíž měli dát novou funkci. Studenti prvního ročníku dostali zadáno téma Čas versus stopa. Jako semestrální práci studenti navrhovali věšák na oděv určený pro jednotlivé ateliéry v budově fakulty či showroom firmy prodávající nábytek.

Studenti prvního ročníku bakalářského stupně ateliéru Fashion design zpracovávali pod vedením Heleny Krbcové téma Vertikály a Identita / Budoucnost. Afam Frk, student druhého ročníku magisterského stupně, řešil projekt sportovní sandály, což je letošní téma soutěže Junior Award HDS/L Düsseldorf. V té Adam Frk uspěl už v loňském roce.

Ateliér Keramika, vedený Gabrielem Vachem, pracoval v rámci semestrální úkolů na návrhu porcelánové dětské sady. Realizovalo se šest vybraných návrhů, které v letním semestru opatří dekorem studenti Mediální a didaktické ilustrace vedení Renátou Fučíkovou. Klauzurní téma byla Reakce na dílo umělce. Na začátku semestru měl každý student odprezentovat ostatním svého oblíbeného výtvarného nebo vizuálního umělce a z takto vzniklého seznamu si pak každý vylosoval oblíbeného umělce někoho jiného a na jeho dílo se snažil reagovat. Cílem úkolu bylo rozšířit si možnosti ve vnímání a uvažování o uměleckém díle, naučit se něco nového opuštěním své komfortní zóny a zlepšit komunikace mezi studenty.

Studenti ateliéru Komiks a ilustrace pro děti zpracovávali pod vedením Barbary Šalamounové Comics noir na téma Bolest a smrt. Jako semestrální úkol mimo jiné měli za úkol udělat rozhovor s plzeňskými pamětníky, kteří se angažovali v roce 1989. Ten měli poté zpracovat jako novinový článek, opatřit ilustracemi a komiksovými stripy. Projekt probíhal ve spolupráci s databází Paměť národa.

Studenti ateliéru Ilustrace Grafika, vedeného Mikolášem Axmannem, pracovali s tématem vertikální paměť a její vrstvy, možnost čtení sedimentů jako příběhů.

Studenti ateliéru Malba, vedeného Alešem Ogounem, pracovali na klauzurních tématech: Barevný prostor, emocionální funkce barvy, vlastní imaginace či Viděno jinýma očima (Zobrazené pomocí zobrazovaného). Studenti magisterského stupně tvořili například alternaci individuálního  malířského tématu  jiným médiem na téma Vysoké a nízké nebo Před obrazem, za obrazem či  na extrémní malbě s tématem Záleží na úhlu pohledu.

Studenti ateliéru Mediální a didaktická ilustrace vedeném Renátou Fučíkovou a Václavem Šlajchem zpracovávali například témata Knížka o mně (Kapesní zpovědnice našich začínajících ilustrátorů) nebo Ring volný (úkol studentů magisterského stupně). Jako semestrální úkol vytvořili sérii bezeslovných komiksových stripů ze života všedního rohlíku. Studenti Renáty Fučíkové pracovali na projektu pro Lobkowiczký palác a na projektu Žena, který by měl vyjít v knižní podobě na jaře roku 2020.

Studenti ateliéru Produktový design, pod vedením Zdeňka Veverky a Jana Korabečného zpracovávali téma Cyklistika či navrhovali například houbařský nůž. Studenti magisterského stupně poté řešili téma Tramvaj (nejen) pro Plzeň.

Studenti ateliéru Vizuální komunikace, vedeném doc. Františkem Stekerem, v rámci semestrální práce navrhovali logo pro Festival animovaných filmů Animánie či pracovali na tematickém projektu 100 let Bauhausu.

Magisterský stupeň ateliéru Grafický design, vedený Rostislavem Vaňkem a Kristinou Fišerovou, se v zimním semestru zaměřil na piktogramy – vizuální abecedu piktogramů určenou pro snazší orientaci ve veřejném prostoru. Tento komplexní úkol vyžaduje spojení všech aspektů grafické práce do ideální jednoty. Výtvarný koncept je vázán na zvolené prostředí. Každý symbol musí být jednoznačně srozumitelný, všechny piktogramy musí tvořit jeden celek shodného grafického vyznění. Během semestru studenti také, mimo jiné pracovali na písmu vycházejícím z tvarosloví piktogramů. Tvorba písma je úzce specializovanou činností, vstřebání jejích základů je důležitou součástí profesního profilu každého studenta grafického designu. Písmo vycházející z tvarosloví piktogramů je specifické v tom, že klade autorovi abecedy různá omezení. Tvar liter je limitován tvarem a řešením piktogramů. Tento požadavek však na druhé straně umožňuje propůjčit písmu originální charakter.

Výstavu je možné navštívit do 14. února vždy od 8 do 20 hodin. Upozorňujeme návštěvníky, že ve dnech 5. 2. a 7. 2. budou v prostorách výstavy probíhat klauzurní postupové zkoušky, a proto prosíme návštěvníky, aby brali ohled na studenty a jejich zkušební komise.

Galerie


Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

Foto: Said Ismail

Foto: archiv autora

Foto: Said Ismail

Foto: Said Ismail

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

06. 02. 2019


Už tři roky komunikuje pozemní stanice na Fakultě elektrotechnické s nanosatelitem VZLUSAT-1

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

25. 06. 2020

Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020

Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020