Technická olympiáda Plzeňského kraje už pošesté odměnila studenty

Soutěž Spolupráce Veřejnost

Jednaosmdesát středoškoláků z Plzeňského kraje prezentovalo své nápady porotcům na Západočeské univerzitě. 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni hostila ve čtvrtek 7. února už 6. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje. Úspěšní středoškoláci, kteří se do tvořivého klání zapojili, přebírali ceny z rukou hejtmana Josefa Bernarda a rektora Miroslava Holečka.

Absolventi technických oborů jsou dnes na pracovním trhu nejžádanější. Věřím, že soutěže, jako je Technická olympiáda, přispějí ke zvýšení zájmu studentů o techniku a spolupráce středních škol s univerzitou více přiblíží středoškolákům představu o studiu na vysoké škole,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje kraj ve spolupráci se ZČU, přihlásilo 81 žáků se 32 soutěžními pracemi z 12 středních škol. Ti nejlepší získali tablety od ZČU, od Plzeňského kraje finanční poukazy v hodnotě od 1 000 do 5 000 korun. Zabodovali s drony, pásovými vozítky, mobilními aplikacemi a dalšími nápady.

Technická olympiáda je ideální soutěž pro žáky tvořivé, kteří se umí nadchnout, mají chuť hledat řešení nejrůznějších technických problémů a mají smysl pro týmovou práci. Takové vlastnosti by měl mít i každý student vysoké školy. Proto také účastníky Technické olympiády, kteří se rozhodnou studovat na některé ze tří technických fakult Západočeské univerzity, odměníme po úspěšném absolvování prvního semestru jednorázovým stipendiem ve výši 10 tisíc korun,“ uvádí jednu z výhod účasti v soutěži rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Soutěžní tým Technické olympiády musí tvořit nejméně dva a maximálně čtyři žáci z jedné školy, kteří společně řeší tematické okruhy. V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích: kategorie A – gymnázia, kategorie B – ostatní střední školy. Soutěžní tým vede pedagog, Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s odborníky k tématům a možnost využití laboratorních prostor k měřením v rámci experimentů.

Témata vypisuje Západočeská univerzita a zapojují se všechny technické fakulty - elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd. Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultovat mohou s pedagogy z jejich školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy nakonec prezentují před odbornou porotou. Celkové pořadí najdete v tabulce.Galerie


Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

08. 02. 2019


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020

Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020