Kurz Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a z kulturně odlišného prostředí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta pedagogická zve budoucí učitelky a učitele na kurz, který se jim bude v praxi hodit.
V rámci projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni odstartuje ve středu 20. února v 15:45 kurz Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a se žáky z kulturně odlišného prostředí, na který zvou organizátoři studentky a studenty - budoucí pedagogy.

"Jde o nepovinný kurz složený z diskusí a přednášek na různá témata z oblasti, se kterou se ve vaší učitelské praxi určitě setkáte. Za absolvování osmi přednášek z 12 bude udělen certifikát. Doporučovali bychom zejména úvodní workshop 20. února a besedu s učiteli z praxe 6. března, na niž jsou pozváni učitelé, zástupci města, zástupci Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) a další. Program najdete v letáčku," zve za organizátory Michaela Pešková.

Zájemci o kurz mají potvrdit účast Martině Šurkalové z katedry výtvarné kultury na mailu suromar@kvk.zcu.cz. Kurz se bude konat v místnosti VC 331 ve Veleslavínově ulici a pořadatelé upozorňují, že pro jeho splnění není nutné chodit na všechny přednášky.

Poskytovatelem projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni s kódem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

11. 02. 2019


Západočeská univerzita uspořádala workshop o HR Award

Seminář Univerzita Věda

Celouniverzitní

03. 12. 2019

Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

Beseda Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

22. 11. 2019

Industriální turismus v Linci. Studenti Fakulty ekonomické zhlédli rakouské úspěchy

Seminář Studenti Studium

Fakulta ekonomická

20. 11. 2019