Kurz Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a z kulturně odlišného prostředí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta pedagogická zve budoucí učitelky a učitele na kurz, který se jim bude v praxi hodit.
V rámci projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni odstartuje ve středu 20. února v 15:45 kurz Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a se žáky z kulturně odlišného prostředí, na který zvou organizátoři studentky a studenty - budoucí pedagogy.

"Jde o nepovinný kurz složený z diskusí a přednášek na různá témata z oblasti, se kterou se ve vaší učitelské praxi určitě setkáte. Za absolvování osmi přednášek z 12 bude udělen certifikát. Doporučovali bychom zejména úvodní workshop 20. února a besedu s učiteli z praxe 6. března, na niž jsou pozváni učitelé, zástupci města, zástupci Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) a další. Program najdete v letáčku," zve za organizátory Michaela Pešková.

Zájemci o kurz mají potvrdit účast Martině Šurkalové z katedry výtvarné kultury na mailu suromar@kvk.zcu.cz. Kurz se bude konat v místnosti VC 331 ve Veleslavínově ulici a pořadatelé upozorňují, že pro jeho splnění není nutné chodit na všechny přednášky.

Poskytovatelem projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni s kódem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

11. 02. 2019


Fakulta aplikovaných věd rozšířila na ZČU skupinu součástí oceněných známkou HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 08. 2019

Srpnové a zářijové letní školy na západočeské univerzitě cílí na techniku

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

09. 08. 2019

Dvě největší letní školy ZČU se rozloučily koncertem

Další vzdělávání Koncert Veřejnost

Celouniverzitní

26. 07. 2019