Studenti Fakulty zdravotnických studií podpořili nemocné s roztroušenou sklerózou

Spolupráce Sport Studenti

8. ročník mezinárodního cvičebního maratonu MaRS měl velký úspěch a kladný ohlas ze strany organizátorů, zúčastněných pacientů i ze strany studentů fakulty.

V sobotu 2. března 2019 se konal 8. ročník mezinárodního cvičebního maratonu MaRS. Akci hostilo zařízení Aktivity centrum Krašovská v Plzni na Košutce a organizačně se na ní podíleli také studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU - fyzioterapeuti a ergoterapeuti.

Maraton MaRS je netradiční sportovní akce, při níž se cvičí po celé republice na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou. Cvičí se první březnový víkend - od pátku do soboty, nepřetržitě 24 hodin, v tělocvičnách a na sportovištích u nás i v zahraničí. Zapojit se mohou všichni, kdo rádi sportují a chtějí podpořit dobrou věc.

Program pro lidi s roztroušenou sklerózou byl letos hlavně pohybový a terapeutický, ale také společensko–kulturní, účast byla velká. Lidé s různým stupněm pohybového postižení se dle svých možností aktivně zapojili a během dne proběhlo sedm cvičebních jednotek zaměřených na protažení, stabilitu, kondici i relaxaci.

Fyzioterapeuti připravili pestrý cvičební program, cvičilo se ve všech polohách i s pomůckami. Studenti rovněž poskytovali asistenci a dopomoc při přesunu či náročnější posturální pozici.

Ergoterapeuti v rámci pohybového handicapu diskutovali s lidmi s roztroušenou sklerózou o vhodných pomůckách a nechyběla ani terapie a herní činnosti. Celá akce měla velký úspěch a kladný ohlas ze strany organizátorů, zúčastněných pacientů i ze strany studentů fakulty.

Všem přítomným studentům patří velké poděkování za přípravu a průběh akce.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

04. 03. 2019


Už tři roky komunikuje pozemní stanice na Fakultě elektrotechnické s nanosatelitem VZLUSAT-1

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

25. 06. 2020

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné centrum NTC

Hosté Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2020