Sportovce a germanisty z FPE spojil double degree program

Spolupráce Studium Univerzita

Aby mohli studenti nového dvojdiplomového programu studovat v Německu, rozšířila se jim výuka němčiny o konverzaci s rodilým mluvčím i odbornou terminologii.

Třináct českých studentů na Západočeské univerzitě a pět německých studentů na Technické univerzitě Chemnitz se zapojilo do mezinárodního double degree studijního programu Pedagogika pohybové prevence, který v tomto akademickém roce jako novinku otevřelo Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Fakulty pedagogické ZČU. Dvouletý navazující magisterský program vyučovaný na české i německé univerzitě studentům přinese diplom z obou vysokých škol.

Pět německých studentů se na ZČU vzdělává právě v těchto dnech, jejich čeští kolegové se do Chemnitz vydají na podzim. Podle Václava Salcmana z CTVS je jedním z hlavních předpokladů úspěšného studia v Německu dostatečná jazyková vybavenost studentů. Čeští studenti totiž budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. A pro některé by to mohl být problém. „Od počátku studia jsme registrovali výraznou jazykovou různorodost skupiny přijatých studentů, a proto jsme požádali o konzultaci kolegy z katedry německého jazyka Fakulty pedagogické,“ říká Václav Salcman.

Členům CTVS a katedry německého jazyka se tedy na fakultě podařilo uskutečnit zajímavé mezioborové propojení a jejich spolupráce už přináší první ovoce. Studentům se díky ní a díky vstřícnému postoji Ústavu jazykové přípravy ZČU podařilo už v prvním semestru rozšířit výuku o konverzaci s rodilým mluvčím, která pokračuje i v semestru druhém. Na CTVS přibyla také výuka odborné terminologie němčiny v rozsahu 90 minut týdně.

Byly to potřebné změny. „Původní struktura a celková dotace výuky německého jazyka byla s ohledem na primární testování, analýzu aktuální situace a poměrně krátkou dobu pro přípravu studentů na půlroční pobyt v Německu vyhodnocena jako nedostatečná,“ konstatovala Eva Salcmanová, která se aktuálně v rámci projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU zabývá právě zvyšováním kvality výuky německého jazyka. „Výuku bylo nutné pojmout nekonvenčně, reagovat na aktuální potřeby studentů, využít moderní metody a aplikovat zásady individualizace a diferenciace výuky v praxi,“ popisuje Eva Salcmanová. K dalšímu individuálnímu zlepšení německého jazyka studenty podle ní motivuje zapojení multimédií a interaktivních forem výuky.

Metodické postupy, testování a návrhy řešení v rámci jazykové přípravy studentů programu double degree shrnuli jejich tvůrci také do odborného článku, který prezentovali na mezinárodní konferenci INTED2019 ve španělské Valencii.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

21. 03. 2019


Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020

Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020