Ohlédnutí za workshopem Biomateriály

Seminář Spolupráce Věda

Jakými umělými materiály lze nahradit lidskou kost, chrupavku nebo jinou část živé tkáně? Jaké vlastnosti musí splňovat syntetický materiál, aby byl přijatelný pro okolní živý organismus? Jak reagují inteligentní živé buňky na přítomnost implantovaných materiálů? Seminář NTC přinesl odpovědi na tyto otázky.

Ve čtvrtek 21. března se v prostorách vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) konal jednodenní studentský seminář Biomateriály. NTC ho uspořádalo díky společnému projektu s Univerzitní klinikou v Regensburgu (UKR), aby studentům představilo svět biomateriálů, v němž se propojují živé a neživé materiály.

Úvodní přednášková část studenty seznámila se základními druhy a vlastnostmi kovových, keramických a polymerních biomateriálů, jejich vlastnostmi a možnostmi pro implantační aplikace. Pozornost věnovala nejen základním informacím, ale také nejnovějším poznatkům a stále aktuálním a doposud nevyřešeným problémům zejména v oblasti ortopedických implantací. Materiálovou sekci přednášek obohatily příspěvky kolegů z univerzitní kliniky z Regensburgu, kteří studentům poskytli vhled do problematiky typů kostních buněk a interakce buněk s materiály. 

Workshop pak představil výzkumný koncept společného projektu NTC a UKR: Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů (MATEGRA). Rozvíjející se spolupráce je unikátní zejména synergií propojení témat materiálového inženýrství a biologického testování chování kostních buněk.

Odpoledne nabídl workshop Biomateriály studentům prohlídku laboratoří laserových technologií, při níž vidět v praxi přípravu vhodného povrchu pro růst kostních buněk a prohlédli si přístroj rentgenové počítačové mikrotomografie, který dokáže ve velkém rozlišení skenovat vnitřní strukturu členitých nejen biologických materiálů.  

Semináře se zúčastnilo na 50 studentů a několik kolegů z UKR, kteří s nadšením sledovali přípravu vzorků, na nichž ve svých laboratořích testují buněčnou odezvu.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu č. 201 MATEGRA (Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů)Jde o program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS 2014 – 2020. Tento projekt rozvíjí spolupráci mezi NTC a UKR.  

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

16. 04. 2019


Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019

Prototyp cenově dostupné termokamery pro školy si vyzkoušeli účastníci mezinárodní konference

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 10. 2019