Katedra politologie a mezinárodních vztahů uspořádala pro své budoucí absolventy workshop o praxi

Absolventi Seminář Studenti

Na pátek 12. dubna připravila Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KAP) Fakulty filozofické praktický workshop nazvaný Z KAP do praxe – interaktivní workshop pro budoucí absolventy. Studentům při něm zprostředkovala setkání se špičkami z praxe obou oborů.

Na workshopu, který se uskutečnil ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, měli studenti možnost setkat se s významnými osobnostmi z praxe, např. s českým diplomatem a bývalým velvyslancem Jaroslavem Olšou ml. z Ministerstva zahraničních věcí nebo s Romanem Matouškem, odborníkem na sociální bydlení z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Pozvání přijali i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Českého statistického úřadu, agentury Czech Invest, neziskové organizace Tady a teď, o.p.s., a dalších subjektů.

Hosté si se studenty povídali nejen o své práci a zkušenostech, ale především je informovali o možnostech budoucího uplatnění a o volných pracovních pozicích. Studenti se dozvěděli, jaké kvality budou pro získání pracovního místa po absolvování studia potřebovat a jak mohou uplatnit znalosti a dovednosti z oboru, který studují. Zjistili, jak na daných institucích probíhá pracovní pohovor. V rámci panelové diskuse měli možnost klást hostům otázky,“ shrnula průběh akce organizátorka workshopu Sandra Štollová.

Workshop zahrnoval i interaktivní přednášku odborníků z oblasti HR. Ti provedli studenty problematikou životopisu a pracovního pohovoru a zmínili rizika i trendy při vytváření osobního portfolia. Studenty aktivně zapojili do diskuse. „Workshop je skutečně dobrý nápad, doufám, že podobných akcí bude pro studenty Fakulty filozofické v budoucnu mnohem více,“ zhodnotil setkání s odborníky z praxe jeden ze zúčastněných studentů.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

16. 04. 2019


Fakulta ekonomická otevírá dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

22. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 01. 2020

Výzkumné centrum NTC otevřelo zrekonstruovanou laboratoř

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

23. 01. 2020