Katedra politologie a mezinárodních vztahů uspořádala pro své budoucí absolventy workshop o praxi

Absolventi Seminář Studenti

Na pátek 12. dubna připravila Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KAP) Fakulty filozofické praktický workshop nazvaný Z KAP do praxe – interaktivní workshop pro budoucí absolventy. Studentům při něm zprostředkovala setkání se špičkami z praxe obou oborů.

Na workshopu, který se uskutečnil ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, měli studenti možnost setkat se s významnými osobnostmi z praxe, např. s českým diplomatem a bývalým velvyslancem Jaroslavem Olšou ml. z Ministerstva zahraničních věcí nebo s Romanem Matouškem, odborníkem na sociální bydlení z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Pozvání přijali i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Českého statistického úřadu, agentury Czech Invest, neziskové organizace Tady a teď, o.p.s., a dalších subjektů.

Hosté si se studenty povídali nejen o své práci a zkušenostech, ale především je informovali o možnostech budoucího uplatnění a o volných pracovních pozicích. Studenti se dozvěděli, jaké kvality budou pro získání pracovního místa po absolvování studia potřebovat a jak mohou uplatnit znalosti a dovednosti z oboru, který studují. Zjistili, jak na daných institucích probíhá pracovní pohovor. V rámci panelové diskuse měli možnost klást hostům otázky,“ shrnula průběh akce organizátorka workshopu Sandra Štollová.

Workshop zahrnoval i interaktivní přednášku odborníků z oblasti HR. Ti provedli studenty problematikou životopisu a pracovního pohovoru a zmínili rizika i trendy při vytváření osobního portfolia. Studenty aktivně zapojili do diskuse. „Workshop je skutečně dobrý nápad, doufám, že podobných akcí bude pro studenty Fakulty filozofické v budoucnu mnohem více,“ zhodnotil setkání s odborníky z praxe jeden ze zúčastněných studentů.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

16. 04. 2019


Kybernetici pomáhají plzeňským dopravním podnikům testovat software na syntézu hlasu

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2020

Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020