Děkan Fakulty pedagogické získal medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Děkana Miroslava Randu ocenila Česká školní inspekce za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

Mezi devíti laureáty, které ve čtvrtek 25. dubna ocenila Česká školní inspekce diplomem a medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání, byl i děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa. Ocenění z rukou ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala převzal děkan v prostorách pražského Hrzánského paláce.

Spolu s Miroslavem Randou inspekce medaili udělila ještě řediteli CEITEC – Středoevropského technologického institutu a někdejšímu první náměstkovi ministra školství Jiřímu Nantlovi, děkanovi Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiřímu Němcovi, ředitelce Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského Markétě Pánkové, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslavu Rybovi, státnímu tajemníkovi v Úřadu vlády ČR a bývalému náměstkovi ministra školství Petru Špirhanzlovi, starostovi obce Psáry a členu Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Milanu Váchovi a emeritnímu řediteli Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť Bohuslavu Zárubovi. Medaili získala také obecně prospěšná společnost Post Bellum.

Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání udělovala Česká školní inspekce již podruhé – poprvé se tak stalo v roce 2016, kdy ji získali olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner, děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přední český odborník v oboru pedagogiky Milan Pol, významná osobnost českého gymnaziálního vzdělávání a didaktiky matematiky Dag Hrubý a jedna ze zakladatelek novodobé České školní inspekce po roce 1990, ústřední školní inspektorka v letech 2005–2013 Olga Hofmannová.

 

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Od roku 1986 působí na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v současnosti je také jejím děkanem. Ve své vědecko-pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku, řešení fyzikálních úloh a využití ICT při výuce fyziky. V roce 1983 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství matematiky a fyziky, v roce 2002 na téže fakultě absolvoval také doktorské studium. Dlouhodobě, vedle své práce vysokoškolského učitele, působí také jako pedagog na základních a středních školách. Patří mezi významné osobnosti pregraduální přípravy učitelů a také mezi respektované osobnosti v oblasti vzdělávacích politik.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

30. 04. 2019


Česko-bavorské Přeshraniční interakce letos přivedly studenty do Plzně

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

22. 05. 2019

Fakultní nemocnice nutně potřebuje nové dárce krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 05. 2019

Pochod Exodus zakončí letní semestr. Do Božkova může jít každý

Absolventi Studenti Zaměstnanci

International Office

18. 05. 2019