Děkan Fakulty pedagogické získal medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Děkana Miroslava Randu ocenila Česká školní inspekce za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

Mezi devíti laureáty, které ve čtvrtek 25. dubna ocenila Česká školní inspekce diplomem a medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání, byl i děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa. Ocenění z rukou ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala převzal děkan v prostorách pražského Hrzánského paláce.

Spolu s Miroslavem Randou inspekce medaili udělila ještě řediteli CEITEC – Středoevropského technologického institutu a někdejšímu první náměstkovi ministra školství Jiřímu Nantlovi, děkanovi Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiřímu Němcovi, ředitelce Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského Markétě Pánkové, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslavu Rybovi, státnímu tajemníkovi v Úřadu vlády ČR a bývalému náměstkovi ministra školství Petru Špirhanzlovi, starostovi obce Psáry a členu Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Milanu Váchovi a emeritnímu řediteli Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť Bohuslavu Zárubovi. Medaili získala také obecně prospěšná společnost Post Bellum.

Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání udělovala Česká školní inspekce již podruhé – poprvé se tak stalo v roce 2016, kdy ji získali olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner, děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přední český odborník v oboru pedagogiky Milan Pol, významná osobnost českého gymnaziálního vzdělávání a didaktiky matematiky Dag Hrubý a jedna ze zakladatelek novodobé České školní inspekce po roce 1990, ústřední školní inspektorka v letech 2005–2013 Olga Hofmannová.

 

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Od roku 1986 působí na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v současnosti je také jejím děkanem. Ve své vědecko-pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku, řešení fyzikálních úloh a využití ICT při výuce fyziky. V roce 1983 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství matematiky a fyziky, v roce 2002 na téže fakultě absolvoval také doktorské studium. Dlouhodobě, vedle své práce vysokoškolského učitele, působí také jako pedagog na základních a středních školách. Patří mezi významné osobnosti pregraduální přípravy učitelů a také mezi respektované osobnosti v oblasti vzdělávacích politik.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

30. 04. 2019


Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020

Didaktici ze Západočeské univerzity sestavili doporučení pro on-line výuku

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

16. 03. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 03. 2020